TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi, lukuvuosi 2007-2008

Kurssin aiempi toteutus: 2006-2007

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

22.10.
Välikokeen I uusinnan oikea rivi
baaba babaa
baabb bbbbd
daddc cddbd
bdcdd aaaab