TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi, lukuvuosi 2008-2009

Kurssin aiempi toteutus: 2007-2008

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

27.10.
Välikokeen oikea rivi
babbb aabba
abbaa dddcb
babad cdcaa
ccbda abddd

20.10.
Välikokeen oikea rivi
aaabb aabab
bcbcb bcbcd
abaaa abddb
bccab cdccc

13.10.
Välikokeen oikea rivi
abbbb baabb
bbbaa bcbdc
ddccc cacdb
bbdac dbabd

7.10.
Tämä koskee niitä, jotka ovat jo suorittaneet kurssin jonkin aiemman toteutuskerran mukaan. Arvosanan korotus tai suorituksen laajentaminen pelkästä A-osasta AB:ksi ei edellytä uutta välikoetta eikä harjoitustyötä. Tentti riittää, mutta tietenkin siinä olevat harjoitustyökysymykset koskevat uusia töitä eivätkä aiemmat harjoitustyöbonukset tai -miinukset ole voimassa. Moodle-avain on saatavissa luennoitsijalta. Lisäksi AB-suoritus luonnollisesti tarkoittaa kokonaisuutta eikä pelkkää B-osaa, jota ei voi suorittaa erikseen.