TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3400 Kryptoprotokollat, lukuvuosi 2012-2013

Kurssia ei toteutettu lukuvuonsina 2009-10 ja 2011-12
Kurssin aiempi toteutus lukuvuonna 2010-11 oli samanlainen kuin lukuvuonna 2008-09

Tämä on toistaiseksi toteutuskerran ainoa sivu.
Edelliseen toteutuskertaan tulee runsaasti muutoksia, vaikka runko pysyykin samana.
Tämä toteutuskerta on viimeinen.