TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen

TLT-3400 Kryptoprotokollat, lukuvuosi 2007-2008

Kurssin aiempi toteutus: 2006-2007

Ajankohtaisia (tuoreimmat ensin)

8.10.2008
Tämän toteutuskerran kolmannessa ja viimeisessä tentissä oli kaksi opiskelijaa. Kumpikin tyytyi kirjoittamaan vastauspaperiin pelkän nimen, samoin kuin tekivät ensimmäisessäkin tentissä. Toisen tentin ainoa osallistuja paransi ensimmäisen tentin tyhjää paperiaan kolmoseksi AB-kokonaisuudesta. Ensimmäisessä tentissä jätettiin vielä kaksi muutakin tyhjää paperia ja yksi lähes tyhjä. Lisäksi siellä tehtiin kaksi A-suoritusta arvosanoilla 1 ja 2. Suorituksia tältä toteutuskerralta kertyi näin ollen vain kolme.

5.5.2008
Luennolla heränneen keskustelun perusteella materiaalin ensimmäiseen jaotteluun täydennettiin viestinnän estäminen. Kiitokset ideasta A.O:lle. B-osan luennolle ei nytkään ilmoittautunut riittävästi osallistujia, joten tämänpäiväinen oli kurssin viimeinen luento. Kiitokset kaikille A-osallistujille aktiivisuudesta ja erityisesti S.L:lle kriittisyydestä ja opinhalusta.
28.4. ja 21.4.2008
Tämänkin viikon B-osan luento jää osanottajien vähyyden vuoksi pitämättä.
14.4.2008
Ensi maanantaista (21.4.) alkaen A-osan luennot ovat TC163:ssa. Tämän viikon B-osan luento (16.4.) jää osanottajien vähyyden vuoksi pitämättä.
8.4.2008
Kurssin B-osan toinen luento pidetään 9.4. klo 8-10 neuvotteluhuoneessa TC242. Aiheena ovat osin myös poisjääneen 1. luennon asiat.

1.4.2008
Kurssin B-osasta ei pidetä ainakaan ensimmäistä luentoa (2.4.), koska ilmoittautuneita on alle kolme. Jatkossa tilanne tarkistetaan viikottain maanantain luennolla. Siltä poissaolevan pitää sen alkuun mennessä ilmoittaa esim. sähköpostilla, jos aikoo tulla saman viikon B-osan luennolle.