TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen
Vuoden 2004 toteutus

TLT-3600 Seminaari, Tietojenkäsittelyn turvallisuus, 3 op, 2005-2006

Seminaari pidetään torstaisin klo 14-16 salissa TC148 (=neuvotteluhuone)
Tarjolla olevat aiheet ja esitysten aikataulu
Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan!

Tämä seminaari järjestetään nyt kolmatta kertaa. Kohteena oli ensimmäisellä kerralla ohjelmointi, toisella käyttöjärjestelmä, mikä merkitsi siirtymistä lähemmäs laitteistoa. Tämän kerran aihepiiri jatkaa vielä samaan suuntaan. Pääaiheena on

laitteistoturvallisuus
Tämän otsikon alle sopivat myös tallennusvälineet ja sellaiset alueet kuin DRM ja luotettu tietojenkäsittely. Jos osallistujia ilmaantuu runsaasti, voidaan mukaan ottaa muutakin fyysistä turvallisuutta laitteiden ympäriltä, esim. toimitilojen näkökulmasta, vrt. TT-peruskurssin laaja määrittely fyysiselle turvallisuudelle.

Esitietovaatimuksena oleva Tietoturvallisuuden jatkokurssi on meneillään samanaikaisesti, mutta ehtii päättyä ja tulla tentityksi ennen kuin tämän seminaarin tulosten hiominen päättyy. Seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun jatkokurssi on tullut suoritetuksi, mutta vain jos jatkokurssin tutkielma on tullut tehdyksi ajallaan.

Kuten opinto-opas toteaa, seminaarin tutkintovaatimuksena on kaksi omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin, joista oppiminen voidaan testata myös tentillä.

Ensimmäinen seminaarityö tehdään teoreettisena koosteena kirjallisuudesta, siten että esitelmät yhdessä kattavat aihepiirin mahdollisimman hyvin. Esitelmäkertaa varten tehdään noin 2500 sanan käsikirjoitus (minimi on 2000 sanaa), jota muokataan ottamaan huomioon toiset tekstit, kun ne ovat kaikki tulleet esitellyiksi. Toisen seminaarityön osalta menetellään samoin, ja kaikista käsikirjoituksista laaditaan Open Source -tyyppinen kokonaisuus.

Yleinen ohje näiden seminaarien toista seminaarityötä varten on seuraava:

Osallistujan pitää valita jokin tietojärjestelmä, jonka laadinnan kanssa hän on ollut tai on paraikaa tekemisissä tai jota hän pääsee seuraamaan läheltä. Tehtävänä on soveltaa teoreettisia oppeja siihen -- erityisesti näyttää konkreettisesti, mitä pitäisi/olisi pitänyt tehdä // on tehty tietoturvallisuuden edistämiseksi, ja mitä vaikutuksia näillä toimilla tai niiden puutteella on ollut/on
Tätä voidaan noudattaa nytkin, mutta aihepiiri ei ehkä ole kovin otollinen omakohtaisille kokemuksille.

Ilmoittautuminen tapahtuu normaalisti O-Infoon ja lisäksi mailitse seminaarin pitäjälle Jukka Koskiselle, kunhan aiheita ja lähteitä saadaan näkyville. Tavoitteena on saada ensimmäiset esitelmät pidetyiksi jo ensimmäisellä seminaarikerralla.

Jos osallistujia on vähän, kuten yleensä, seminaareihin ei oteta varsinaista opponointijärjestelmää. Esitelmien yhteydessä on hyvin aikaa keskusteluun ja kaikkien pitää osallistua siihen. Lisäksi pitää antaa palautetta dokumentin muokkausvaiheessa. Työvaiheille sovitaan määräajat ensimmäisillä seminaarikerroilla.