TTY / Tite / TLT / TT / J. Koskinen
Kevään 2011 toteutus

TLT-3700 Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus, 3 op, kevät 2012

Seminaari on päättynyt.
Saatavana on raportti (1 MB),
jota koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 3.0.

Seminaarin otsikko etsii vielä tarkkaa ilmaisua, mutta teemana ovat laajakantoiset tietoturvauhkat ja torjuntakeinot, joille on luonteenomaista verkottunut tietoturvarauhan häirintä ja puolustus. Yksi tapa ilmaista tämä olisi sanoa:

Yhteisöt tietoturvan uhkaajina ja turvaajina

Seminaariaiheiden valinnassa tästä aihealueesta rajataan pois yritysten ja valtiota pienempien virallisten organisaatioiden toisilleen, jäsenilleen tai asiakkailleen tuottamat uhkat ja suojaukset. Rajataan pois myös sellaiset tilanteet, joissa on yksittäinen tai "pieni" toimija jommallakummalla puolella, siis joko hyökkääjänä tai vaikutuksen kohteena.

Esitietovaatimuksena on TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi. Mahdollinen seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun TLT-3201 on tullut suoritetuksi. Tänä(kin) vuonna esitiedoiksi vähintäänkin suositellaan kurssia Verkon tietoturva.

Seminaarin suoritusvaatimuksena on 1-2 omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin, joka sisältää myös toisten esitelmien opponoinnin. Niistä oppimista voidaan testata myös tentillä.

Kullakin seminaarikerralla pidetään noin kaksi esitystä. Kirjoittamisen ja opponoinnin määräajat asettuvat enimmäkseen esitysten mukaisesti, mutta alussa on aiheen valintaan ja työn luonnosteluun liittyviä yhteisiä työvaiheita. Ne on kuvattu tarkemmin kurssin Moodle-sivulla, jonne myös kirjoitelmat ja välivaiheiden tuotokset palautetaan. Moodle-avain toimitetaan osallistujille.

Kirjoitelmista laaditaan tällä sivulla julkaistava yhtenäinen teksti, jonka käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä - Tarttuva 3.0. Raportin kokoaa ja toimittaa seminaarin vetäjä, mutta jokaisen kirjoittajan pitää käyttää tähän soveltuvaa dokumenttirakennetta.

Esitysten aikataulu

Esitelmiä voivat tulla kuuntelemaan muutkin kuin seminaarin osallistujat. Paikka on TC163 ja aika torstaisin klo 12-14. Ohjelmassa mainitut aiheet voivat vielä täsmentyä ennen esitystä.

vko
pvm
Esittäjät
Aiheet
Opponentit
2
22.3.
Markku Vajaranta
Verkkopalveluiden kartoitus: Shodanhq JK
3
29.3.
Tero Järvenpää Tietoverkkorikollisuuden järjestäytyminen KH
4
12.4.
Joonas Koivunen
Open Source Intelligence (OSINT), sodankäynnin näkökulmasta JP
5
19.4.
Joonas Ruohonen:
Yhteiskunnan kriittisten järjestelmien turvaaminen
NH


Niko Heistaro
Tietoverkko ja haittayhteisöt: darknet
MH
6
26.4.
Karri Huhtanen Isoveljen tiedustelumenetelmiä JR
7
3.5.
Juuso Piskonen:
Internet-sensuuri
PP
8
10.5.
Pauli Pieniniemi Tietosodankäynti TJ