TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen
Kevään 2006 toteutus

TLT-3700 Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus, 3 op, kevät 2007

Seminaari on päättynyt.
Saatavana on raportti (940 kB),
jota koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 1.0.

Seminaari pidettiin maalis-toukokuussa 2007, ks. aikataulu

Tämä seminaari järjestetään nyt neljättä kertaa. Kohteena oli ensimmäisellä kerralla tunkeutumisen havaitseminen. Toisella kerralla mentiin aiheessa syvemmälle palvelunestohyökkäyksen havaitsemiseen ja torjumiseen. Viime kerralla oli tarkoitus nousta syövereistä ilmoille, ja aiheeksi luonnosteltiin yksinkertaisesti langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus. Suorittajia oli silloin kovin vähän eikä aihevarastoa kulutettu lainkaan. Tälle vuodelle aiheistoa on päivitetty, ja aihe määritellään hieman tiukemmin

Liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus
Esitietovaatimuksena on TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi. Mahdollinen seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun TLT-3201 on tullut suoritetuksi.

Kuten opinto-opas toteaa, seminaarin tutkintovaatimuksena on kaksi omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin. Niistä oppimista voidaan testata myös tentillä.

Seminaarin pääasialliseksi lähdemateriaaliksi ei tällä kerralla ole mitään uutta kirjaa, mutta painotuote kumminkin, kuten aiheluettelosta näkyy. Ensimmäinen seminaarityö tehdään annetun lähdemateriaalin pohjalta siten, että esitelmät yhdessä kattavat aihepiirin mahdollisimman hyvin. Toisen seminaarityön tarkoituksena tässä seminaarisarjassa on ensimmäistä työtä laajemman aineiston perusteella syventyä johonkin yksityiskohtaiseen käytännön hankkeeseen tai teoreettiseen malliin. Tälläkin kerralla toisen kierroksen työn pitää perustua useisiin lähteisiin, mutta töiden aiheet eivät välttämättä ole kovin yksityiskohtaisia -- ainakaan ensimmäiseen kierrokseen verrattuna.

Suorituksen vaiheista yleisesti

Kumpaakin esitelmäkertaa varten tehdään vähintään 2000 sanan käsikirjoitus. Sen pitää siis olla valmiina seminaarin alkuun mennessä ja toimitettuna Moodle-alustalle, jossa myös muut osallistujat näkevät sen. Ennakkotutustumista varten alustalle on myös hyvä toimittaa esityksen materiaali.

Seminaarissa käydään tyypillisesti melko paljon keskustelua. Kukin opiskelija toimii vuorollaan kirjurina ja lähettää esitetyt kommentit, kysymykset ja vastaukset esitelmän pitäjälle jatkokäsittelyä varten.

Kummastakin kirjoitelmasta tehdään yleensä palautteen perusteella toinen versio, joskus myös kolmas. Tekstin määrä näissä muokkauksissa todennäköisesti kasvaa. Jos joillain aiheilla on riippuvuuksia toisistaan, opiskelijoita voidaan edellyttää muokauksissa ottamaan huomioon myös toiset tekstit, kun ne ovat kaikki tulleet esitellyiksi.

Jos opiskelija ei korjaa osoitettuja puutteita vielä kolmannessakaan versiossa tai mikäli korjauksen toimitus venyy yli neljän viikon siitä, kun korjauspyyntö on annettu, seminaarin suoritus raukeaa.

Kaikista hyväksyttävistä käsikirjoituksista laaditaan yhtenäinen verkkojulkaisu, jonka käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä - Tarttuva 1.0. Seminaariraportin kokoaa ja toimittaa seminaarin vetäjä, mutta jokaisen kirjoittajan pitää käyttää tähän soveltuvaa dokumenttirakennetta.