TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen
Kevään 2007 toteutus

TLT-3700 Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus, 3 op, kevät 2008

Seminaari on päättynyt.
Saatavana on raportti (1,2 MB),
jota koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 1.0.

Seminaari pidettiin maalis-toukokuussa 2007, ks. aikataulu

Tämä seminaari järjestetään nyt viidettä kertaa. Kohteena oli ensimmäisellä kerralla tunkeutumisen havaitseminen. Toisella kerralla mentiin aiheessa syvemmälle palvelunestohyökkäyksen havaitsemiseen ja torjumiseen. Kolmannella kerralla, vuonna 2006, oli tarkoitus nousta syövereistä ilmoille, ja aiheeksi luonnosteltiin yksinkertaisesti langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus. Samaa aihetta täsmennettiin viime kerraksi ad hoc -verkkoihin ja suorituksia kertyi enemmän. Tämän vuoden aihe liittyy kurssin TLT-3300 Verkon tietoturva kehittelyihin. Aihepiirinä on

harjoittelu, hyökkääminen ja haravointi osana tietoverkon puolustamista.
Esitietovaatimuksena on TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi. Mahdollinen seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun TLT-3201 on tullut suoritetuksi. Tänä vuonna esitiedoiksi vähintäänkin suositellaan kurssia Verkon tietoturva. Sen suorittaneille lienee melko ilmeistä, millaisia mahdollisuuksia aihepiiri tarjoaa. Muillekin kyllä löytyy tutkittavaa "kolmen H:n" puitteissa, sillä turvaamisen kohteeksi voidaan ottaa myös työasema tai palvelin, jota tarkastellaan kerrospuolustuksen sisimpänä tasona.

Kuten opinto-opas toteaa, seminaarin tutkintovaatimuksena on kaksi omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin. Niistä oppimista voidaan testata myös tentillä.

Ensimmäinen seminaarityö tehdään annetun tai itse löydetyn lähdemateriaalin pohjalta siten, että kukin esitelmä esittelee, arvioi ja vertailee ainakin kahta seminaariaiheen mukaista menettelyä. Kukin esitelmä keskittyy yhteen H-alueeseen, ja enintään kaksi samaan. Jos aiheista tulee pulaa, mukaan voidaan ottaa neljäntenä alueena hunajaverkot.

Toisen seminaarityön tarkoituksena tässä seminaarisarjassa on ensimmäistä työtä laajemman aineiston perusteella syventyä johonkin yksityiskohtaiseen käytännön hankkeeseen tai teoreettiseen malliin. Tälläkin kerralla toisen kierroksen työn pitää perustua useisiin itse löydettyihin lähteisiin, mutta hankkeiden ja mallien oheen tai sijalle pitäisi saada käytännön kokeiluja, joita varten on käytettävissä verkkolaboratorio. Toisen seminaarityön pitäisi lisäksi käsitellä eri H-aluetta kuin ensimmäisen.

Suorituksen vaiheista yleisesti

Kumpaakin esitelmäkertaa varten tehdään vähintään 2000 sanan käsikirjoitus. Sen pitää siis olla valmiina oman esityskerran alkuun mennessä ja toimitettuna Moodle-alustalle (avataan tuonnempana), jossa myös muut osallistujat näkevät sen. Ennakkotutustumista varten alustalle on myös hyvä toimittaa esityksen materiaali.

Vaikka toisen seminaarityön tekemiseen on voitu tarvita käytännön työskentelyä, seminaariesityksen ei pidä edellyttää vastaavaa ainakaan kuulijoilta ja kirjoitelman pitää olla itsenäinen kokonaisuus.

Seminaarissa käydään tyypillisesti melko paljon keskustelua. Kukin opiskelija toimii vuorollaan kirjurina ja lähettää esitetyt kommentit, kysymykset ja vastaukset esitelmän pitäjälle jatkokäsittelyä varten.

Kummastakin kirjoitelmasta tehdään yleensä palautteen perusteella toinen versio, joskus myös kolmas. Tekstin määrä näissä muokkauksissa todennäköisesti kasvaa. Jos joillain aiheilla on riippuvuuksia toisistaan, opiskelijoita voidaan edellyttää muokauksissa ottamaan huomioon myös toiset tekstit, kun ne ovat kaikki tulleet esitellyiksi.

Jos opiskelija ei korjaa osoitettuja puutteita vielä kolmannessakaan versiossa tai mikäli jonkin korjauksen toimitus venyy yli neljän viikon siitä, kun korjauspyyntö on annettu, seminaarin suoritus raukeaa.

Kaikista hyväksyttävistä käsikirjoituksista laaditaan yhtenäinen verkkojulkaisu, jonka käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä - Tarttuva 1.0. Seminaariraportin kokoaa ja toimittaa seminaarin vetäjä, mutta jokaisen kirjoittajan pitää käyttää tähän soveltuvaa dokumenttirakennetta.