TTY / Tite / TLT / TT / J.Koskinen
Kevään 2008 toteutus

TLT-3700 Seminaari, Tietoliikenteen turvallisuus, 3 op, kevät 2009

Seminaari on päättynyt.
Saatavana on raportti (821 kB),
jota koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä-Tarttuva 1.0.

Seminaari pidettiin maalis-toukokuussa 2009.

Tämä seminaari järjestetään nyt kuudetta kertaa. Aiheina ovat aiemmin olleet tunkeutumisen havaitseminen, palvelunestohyökkäyksen havaitseminen ja torjuminen, langaton tietoliikenne ja tietoturvallisuus, sekä liikkuvan tietoliikenteen tietoturvallisuus. Viimeksi aihepiirinä oli harjoittelu, hyökkääminen ja haravointi osana tietoverkon puolustamista ja motivaationa olivat kurssin TLT-3301 Verkon tietoturva kehittelyt. Tämän kerran aihe määriteltiin melko myöhään, mutta ennakkotiedoissa sen oli mainittu edelleen liittyvän mainitun kurssin uudistuksiin, lähinnä vertaisverkkojen näkökulmasta. Seminaarin otsikoksi tuli

Päällysverkkojen tietoturva
ja yhtenä tavoitteena on täsmentää ja täydentää Verkon tietoturvan B-osan sisältöä, joka koskee p2p- ja yhteistyöverkkoja.

Esitietovaatimuksena on TLT-3201 Tietoturvallisuuden jatkokurssi. Mahdollinen seminaarisuoritus kirjataan vasta, kun TLT-3201 on tullut suoritetuksi. Tänä(kin) vuonna esitiedoiksi vähintäänkin suositellaan kurssia Verkon tietoturva.

Kuten opinto-opas toteaa, seminaarin tutkintovaatimuksena on kaksi omaa seminaarityötä ja -esitelmää sekä aktiivinen, oppiva osallistuminen seminaari-istuntoihin. Niistä oppimista voidaan testata myös tentillä.

Ensimmäinen seminaarityö tehdään annetun tai itse löydetyn lähdemateriaalin pohjalta siten, että kukin esitelmä esittelee, arvioi ja vertailee ainakin kahta seminaariaiheen mukaista menettelyä.

Toisen seminaarityön tarkoituksena tässä seminaarisarjassa on ensimmäistä työtä laajemman aineiston perusteella syventyä johonkin yksityiskohtaiseen käytännön hankkeeseen tai teoreettiseen malliin. Tälläkin kerralla toisen kierroksen työn pitää perustua useisiin itse löydettyihin lähteisiin, mutta hankkeiden ja mallien oheen tai sijalle olisi hyvä saada käytännön kokeiluja. Niitä varten on käytettävissä verkkolaboratorio.

Suorituksen vaiheista yleisesti

Kumpaakin esitelmäkertaa varten tehdään vähintään 2000 sanan käsikirjoitus. Sen pitää siis olla valmiina oman esityskerran alkuun mennessä ja toimitettuna Moodle-alustalle (avataan tuonnempana), jossa myös muut osallistujat näkevät sen. Ennakkotutustumista varten alustalle on myös hyvä toimittaa esityksen materiaali.

Vaikka toisen seminaarityön tekemiseen on voitu tarvita käytännön työskentelyä, seminaariesityksen ei pidä edellyttää vastaavaa ainakaan kuulijoilta ja kirjoitelman pitää olla itsenäinen kokonaisuus.

Seminaarissa käydään tyypillisesti melko paljon keskustelua. Kukin opiskelija toimii vuorollaan kirjurina ja lähettää esitetyt kommentit, kysymykset ja vastaukset esitelmän pitäjälle jatkokäsittelyä varten.

Kummastakin kirjoitelmasta tehdään yleensä palautteen perusteella toinen versio, joskus myös kolmas. Tekstin määrä näissä muokkauksissa todennäköisesti kasvaa. Jos joillain aiheilla on riippuvuuksia toisistaan, opiskelijoita voidaan edellyttää muokauksissa ottamaan huomioon myös toiset tekstit, kun ne ovat kaikki tulleet esitellyiksi.

Jos opiskelija ei korjaa osoitettuja puutteita vielä kolmannessakaan versiossa tai mikäli jonkin korjauksen toimitus venyy yli neljän viikon siitä, kun korjauspyyntö on annettu, seminaarin suoritus raukeaa.

Kaikista hyväksyttävistä käsikirjoituksista laaditaan yhtenäinen verkkojulkaisu, jonka käyttöoikeutta koskee Creative Commons -lisenssi Nimeä - Tarttuva 1.0. Seminaariraportin kokoaa ja toimittaa seminaarin vetäjä, mutta jokaisen kirjoittajan pitää käyttää tähän soveltuvaa dokumenttirakennetta.