TLT- 5500  Tiedonsiirtotekniikan työkurssi, 5-9 pistettä

- Yleistä -


·         Ennen tämän kurssin aloittamista pidetään jokaiselle opiskelijalle henkilökohtainen haastattelu, jossa arvioidaan mittauksissa tarvittavien taustatietojen riittävyys. Tästä syystä ennen kurssin aloittamista on otettava yhteyttä Ari Aspiin, jonka kanssa sovitaan sopiva haastatteluaika. Osoite on ari.asp@tut.fi.

·         Kurssiin sisältyy joukko osatöitä, jotka ovat pisteytetty 0.5-2 op. Työt tehdään pääsääntöisesti kahden hengen ryhmissä. Poikkeuksista on sovittava erikseen. Osatöitä voi sisällyttää tähän kurssiin myös tietoliikenneverkkojen työkurssista TLT-2500, mutta vain, mikäli pääkurssista TLT-5500 on jo suoritettuna vähintään vaadittava minimimäärä, 5 opintopistettä.

·         Kurssille ilmoittaudutaan lähettämällä sähköposti kurssin yleisistä järjestelyistä vastaavalle (Ari Asp). Sähköpostin tulee sisältää opiskelijan nimi ja opiskelijanumero.

·         Ryhmän jäsenet sopivat kunkin osatyön suoritusajankohdan suoraan vastaavan assistentin kanssa.

·         Kunkin ryhmän tulee suorittaa töitä 5-9 op:n arvoisesti lukuvuoden aikana, jonka jälkeen kurssista saa kokonaismerkinnän. Ryhmät voivat valita suoritettavat työt oman mielenkiintonsa mukaan vaatimukset huomioonottaen.

·         Opiskelijan on itse päätettävä opintokokonaisuutensa perusteella, mikä on hänelle työkurssin vaadittava laajuus. Oppilaan tulee ilmoittaa järjestelyistä vastaavalle  (Ari Asp, TG 212, email: ari.asp@.tut.fi) siinä vaiheessa, kun xx ov on täynnä. Ilmoituksen jälkeen xx ov:n suoritus merkitään opintorekisteriin.

·         Kurssin suorittamisen voi aloittaa myös keväällä.

·         Jokaisella työllä on nimetty vastuuhenkilö, joka vastaa ko. työtä koskeviin kysymyksiin. Vastuuhenkilö hoitaa työn työohjeiden jakelun, työn valvonnan ja tarkistuksen.

·         Tarkemmat työkohtaiset ohjeet (mm. laboratorioajan varausohjeet) löytyvät kunkin osatyön omilta verkkosivuilta.

·         English version TLT-5506

 

7.12.2009