Toteutuskertojen kertymät:

22.3 %

22.7 %

14.6 %

24.4 %

15.9 %

0.0 %

 

Opintojakso

Periodi 1

Periodi 2

Periodi 3

Periodi 4

Periodi 5

Kesä

OHJ-2150 Algoritmien analyysi

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

3 (Luento)

3 (Luento)

 

OHJ-2650 Algoritmiikan vaihtuva-aiheinen kurssi

 

 

1 (Harjoitus)

1 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

4 (Luento)

 

 

 

 

1 (Seminaari)

1 (Seminaari)

 

 

OHJ-1016 Computer Literacy

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-4016 Concurrency

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

1 (Luento)

 

 

 

 

 

OHJ-4046 Concurrency, Advanced Course

 

 

 

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

4 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-5050 Hajautettujen järjestelmien tekniikat

3 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1406 Introduction to Object-Oriented Programming

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3306 Introduction to Databases

 

 

 

 

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

4 (Luento)

 

OHJ-5016 Introduction to Distributed Systems

 

 

 

3 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

1 (Luento)

 

 

OHJ-3016 Introduction to Software Engineering

4 (Seminaari)

4 (Seminaari)

 

 

 

 

OHJ-1806 Johdatus jatko-opintoihin

2 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3800 Johdatus ohjelmistotuotannon tutkimukseen

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-2300 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

4 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin

 

 

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

4 (Luento)

 

 

 

OHJ-1200 Johdatus yliopisto-opintoihin

2 (Luento)

1 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

3 (Luento)

3 (Luento)

 

 

OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-4500 Lausekielten toteutustekniikka

3 (Luento)

3 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

OHJ-5500 Mobiiliohjelmointi

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

3 (Luento)

3 (Luento)

 

OHJ-2500 Ohjelmien todistaminen

2 (Harjoitus)

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

3 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio

1 (Harjoitus)

1 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus

3 (Luento)

3 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1750 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari

2 (Luento)

2 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja

 

2 (Harjoitus)

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

3 (Luento)

 

 

 

OHJ-2900 Ohjelmistotieteen projektityö

 

 

 

1 (Luento)

1 (Luento)

 

OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

4 (Luento)

 

OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö

2 (Luento)

2 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

OHJ-1100 Ohjelmointi I

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-1101 Ohjelmointi I e

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

OHJ-1150 Ohjelmointi II

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1151 Ohjelmointi II e

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

3 (Luento)

3 (Luento)

 

OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi

 

 

 

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

5 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

5 (Luento)

 

 

 

 

 

OHJ-4106 Operating Systems

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

1 (Luento)

1 (Luento)

 

 

OHJ-2710 Peliohjelmointi

3 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1106 Programming I

1 (Harjoitus)

1 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1156 Programming II

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

OHJ-3550 Projektinhallintaseminaari

 

2 (Seminaari)

2 (Seminaari)

2 (Seminaari)

 

 

OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-4406 Real-time Systems

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJ-4040 Rinnakkaisuuden jatkokurssi

 

 

 

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

OHJ-4010 Rinnakkaisuus

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

 

 

 

 

OHJ-5100 Seittiohjelmointi

 

 

 

2 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-3056 Software Engineering Methodology

 

 

 

6 (Seminaari)

6 (Seminaari)

 

OHJ-3066 Software Testing

3 (Luento)

3 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-4300 Sulautetut järjestelmät

2 (Luento)

 

 

 

 

 

OHJ-2550 Tekoäly

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-3320 Tietokantojen suunnittelu

 

 

 

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

4 (Luento)

 

 

OHJ-2700 Tietokonegrafiikka

 

 

5 (Luento)

3 (Luento)

 

 

OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

 

 

OHJ-2200 Tietorakenteiden suunnittelu ja toteutus

4 (Luento)

3 (Luento)

 

 

 

 

OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet

2 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

 

 

 

2 (Harjoitus)

 

 

4 (Luento)

 

 

 

 

 

 

 

 

5 (Luento)

 

 

OHJ-2600 Tilakoneet

 

 

2 (Harjoitus)

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

4 (Luento)

3 (Luento)

 

 

OHJ-2016 Utilization of Data Structures

 

 

 

4 (Luento)

2 (Luento)

 

OHJ-1050 Varusohjelmat

 

 

3 (Harjoitus)

 

 

 

 

 

2 (Luento)

 

 

 

OHJ-5106 Web Programming

 

 

 

2 (Harjoitus)

2 (Harjoitus)

 

OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat

4 (Luento)

4 (Luento)