TTY:n tutkijakoulu: Ohjelmistot ja protokollat

Tätä dokumenttia säilytetään seittisivulla http://www.cs.tut.fi/ohj/o-opas/OhjTltTuko.html.

AJANKOHTAISTA

  1. Tutkijakoulu on saanut uuden palkallisen jatkokoulutuspaikan 1.9.1999 alkaen. Paikka on haettavana 31.5. 14:00 asti, katso hakuilmoitus http://www.cs.tut.fi/~ava/tutkoulpaikka.html.
  2. Valtakunnalliset Tietojenkäsittelytieteen päivät pidetään Tampereella 20.-21.5.1999, ks. http://www.cs.tut.fi/ohj/tktpaivat.html.
  3. 1.1.1999 alkanutta palkallista jatko-opiskelupaikkaa haki 6 henkilöä. Koulun johtokunta päätti 26.11.1998 pitämässään kokouksessa, että paikka myönnetään Heikki Virtaselle. Päätöksen perustelut on meilattu kaikille hakijoille.

1. Taustaa

Tampereen teknillinen korkeakoulu perusti 10.9.1998 kymmenen sisäistä tutkijakoulua. Päätöksessä todettiin, että

Tohtorikoulun tehtävä on järjestää tieteenalaansa kuuluvaa opetusta sekä organisoida kaikkien sen piiriin kuuluvien jatko-opiskelijoiden koulutus ja ohjaaminen siten, että tohtoritutkinnon suorittaminen neljässä vuodessa tulee mahdolliseksi.

Samassa yhteydessä koulut saivat yhteensä 16 palkallista jatko-opiskelupaikkaa noin 1.1.1999 alkavaksi 4-vuotisjaksoksi. Kouluille myönnettiin 22.4.1999 yhteensä kymmenen paikkaa lisää 1.9.1999 alkavaksi 4-vuotisjaksoksi. Ohjelmistojen ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulu sai kummallakin kertaa yhden paikan.

2. Tutkijakoulun organisaatio

Ohjelmistojen ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulu kattaa Ohjelmistotekniikan laitoksen sekä Tietoliikennetekniikan laitoksen puolelta tietoliikenneprotokollat. Ryhmä keskittyy ohjelmistotekniikkaan sekä tietoliikennetekniikan niihin osiin, joissa ongelmat ja menetelmät ovat samankaltaisia kuin ohjelmistotekniikassa.

Ohjaavina professoreina ryhmässä toimivat Ohjelmistotekniikan laitokselta professorit Ilkka Haikala, Hannu-Matti Järvinen, Kai Koskimies, Reino Kurki-Suonio, Leo Sintonen ja Antti Valmari, sekä Tietoliikennetekniikan laitokselta professori Jarmo Harju.

Koulun johtokuntaan kuuluvat Harju, Koskimies ja Valmari (puheenjohtaja).

Koulun englanninkielinen nimi on Graduate School in Software Systems and Telecommunication Protocols.

3. Opiskelu tutkijakoulussa

Opiskelu TTY:n sisäisissä tutkijakouluissa on päätoimista. Opiskelijan on yhdessä ohjaajansa kanssa tehtävä jatko-opintosuunnitelma viimeistään 3 kk kuluessa opintojen aloittamisesta. Suunnitelman on sisällettävä arvio opintojen kestosta. Suunnitelma kirjataan TTY:n opintorekisteriin. Myös toteutuneet opintosuoritukset kirjataan opintorekisteriin, ja suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain.

Ohjelmistotekniikan laitoksen piiriin kuuluvien opiskelijoiden on opiskeltava Ohjelmistotekniikan laitoksen jatko-opinto-oppaan mukaan. Se sijaitsee sivulla http://www.cs.tut.fi/ohj/o-opas/lis.html. Tietoliikennetekniikan laitoksen piiriin kuuluvien opiskelijoiden on noudatettava ym. opasta soveltuvin osin.

4. Palkalliset jatko-opiskelupaikat

Tutkijakoululle myönnettyjen TTY:n rahoittamien palkallisten jatko-opiskelupaikkojen tarkoitus on mahdollistaa päätoiminen opiskelu tohtorin tutkintoon neljässä vuodessa. Paikat täytetään avoimen haun perusteella.

Palkka määräytyy hallinnon antamien ohjeiden mukaan. Tammikuussa 1999 päivätyn ohjeen mukaan palkan rakenne on seuraava (mk/kk):

Kokonaispalkka on siis välillä 8849 - 14349 mk/kk. TTY:n hallinto rahoittaa palkan pohjaosan, ja loput rahoitetaan tutkimusprojekteilta tai laitosvaroista. Laitoslisä voi sisältää opetusvelvollisuutta sopimuksen ja ohjaavan professorin suostumuksen mukaan, mutta ei yli 100 tuntia / vuosi. Tuloslisien maksaminen riippuu laitoksen ja tutkimusprojektin halusta ja kyvystä maksaa ne. Ainakin Ohjelmistojen ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulussa niitten maksaminen on käytännöllisesti katsoen varmaa.

Koska paikkojen tavoitteena on mahdollistaa nopea valmistuminen tohtoriksi, liittyy paikkoihin sivutyökielto.

Samanaikainen kuuluminen toiseen tutkijakouluun (esim. TISE) on sallittua, mutta palkkaa ei tietenkään voi nostaa samanaikaisesti kahdesta eri tutkijakoulusta.

Lisätietoja paikan ehdoista löytyy TTY:n hallinnon ylläpitämältä seittisivulta [ osoite lisätään tähän kun saadaan selville ].


AV 3.5.1999, ava@cs.tut.fi