Ohjelmistotekniikan opintojaksojen vastaavuudet


Opintojaksojen vastaavuus tarkoittaa sitä, että ne kelpaavat opinto-oppassa olevien opintojaksolistojen luetteloihin (pakolliset, vaihtoehtoiset, valinnaiset) toistensa tilalle opintoviikko- tai -pistemäärästä riippumatta. Tämä saattaa vähentää tai lisätä yhteisten pakollisten opintoviikkomäärää. Pää- tai sivuaineen vähimmäispituus ei muutu, eli jos korvaat 3 op:n opintojakson 2 op:n opintojaksolla, täytyy jostain löytyä yksi opintopiste korvaamaan menetettyä.

Lukuohje: taulukossa on vasemmalla uusin versio opintojaksosta. Seuraava opintojakso on sen edellinen versio jne. Mikäli edellistä opintojaksoa ei ole, tila on tyhjä. Mikäli ensimmäinen tila on tyhjä, opintojakso on lopetettu, eikä vastaavaa opintojaksoa enää ole. Tiedot ulottuvat vuoden 1982 opinto-oppaaseen asti.

Vuonna 1989 kaikki opintojaksonumerot muuttuivat. Jos nimi ja opintoviikkomäärä eivät muuttuneet ja opintojakson uusin versio on toisella numerolla, opintojaksolle on laitettu kaksi numeroa (esim. 81100/7952).

Kaikkien opintojaksojen numerot muutettiin seisennumeroisiksi viimeistään lukuvuodeksi 2002-2003.

Tutkintouudistus 1.8.2005 muutti koot opintopisteiksi (kerroin 1,68, eli yksi opintoviikko on 1,68 opintopistettä). Opintopisteytetyt kurssit ovat muotoa OHJ-numero. Numeron viimeinen numeromerkki on versionnumero, joten esimerkiksi kurssit OHJ-1010 ja OHJ-1016 ovat sama kurssi. Tosin versionnumero 0-5 kertoo kyseessä olevan suomenkielisen kurssin ja numerot 6-9 englanninkielisen.

Nykyopintojakso Esi-isä(t)
OHJ-1010 Tietotekniikan perusteet, 4 8100000 Tietotekniikan perusteet, 2 81001 Tietotekniikan perusteet, 2 81000 Tietotekniikan peruskurssi, 3 81102 Tietokoneen käyttö, 2 tai
81102 Tietotekniikan perusteet A, 2
81100/7952 Tietotekniikan peruskurssi, 4
7924 ATK-perusteet, 2
OHJ-1050 Varusohjelmat, 2  
OHJ-1100 Ohjelmointi I, 4
OHJ-1101 Ohjelmointi I e, 4
8100100 Ohjelmointi I, 3 81011 Suppea ohjelmointi, 3 tai
81011 Ohjelmointi I, 3
81010 Ohjelmointi I, 2 81104 Johdatus ohjelmointiin, 2 tai
81104 Tietotekniikan perusteet B, 2
7938 Fortran-ohjelmointi, 2,5 tai
7947 Pascal-ohjelmointi, 2,5
7922 Ohjelmointitekniikka I, 2,5
OHJ-1150 Ohjelmointi II, 5
OHJ-1151 Ohjelmointi II e, 5
8100110 Ohjelmointi II, 3 81020 Ohjelmointi II, 3 81111 Ohjelmointitekniikan peruskurssi, 4 81110/7929 Ohjelmointitekniikan peruskurssi, 3  
OHJ-1400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi, 4 8100400 Olio-ohjelmoinnin peruskurssi, 2 8103080 Olio-ohjelmointi, 4 81308 Olio-ohjelmointi, 3 81301 Olio-ohjelmointi, 2  
OHJ-1450 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 5 8100410 Olio-ohjelmoinnin jatkokurssi, 3  
OHJ-1750 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari, 1 8109000 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari A, 1 81902 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari A, 1 81900 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari A, 0,5 7900 Tietojenkäsittelytekniikan diplomityöseminaari, 1
 
OHJ-1760 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaariesitys, 0 8109010 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari B, 0 81903 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari B, 0 81901 Ohjelmistotekniikan diplomityöseminaari B, 0,5
OHJ-1806 Orientation to Postgraduate Studies, 3  
OHJ-1820 Ohjelmistotekniikan jatko-opintoseminaari, 1-8 8109101-8109105 Ohjelmistotekniikan jatko-opintoseminaari, 1-5 81910 Ohjelmistotekniikan lisensiaattiseminaari, 1-5 7960 Ohjelmistotekniikan lisensiaattiseminaari, 1-5  
OHJ-1850 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksia, 3 8109030-8109039 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksiä, 2 81930-81933 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksiä, 2 81930 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksiä, 2 7928 Ohjelmistotekniikan erityiskysymyksiä, 2  
OHJ-1860 Ohjelmistotekniikan seminaari, 3 8109040-8109049 Ohjelmistotekniikan seminaari, 2-4 81940-81943 Ohjelmistotekniikan seminaari, 2-4 81940 Ohjelmistotekniikan seminaari, 2-4  
OHJ-1900 Tietotekniikan opetustaidon kurssi, 1  
OHJ-1910 Seittiviestinta, 3 8108500 Seittiviestintä, 2 81391 Seittiviestintä, 2  
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5
(katso myös alempana)
8100300 Tietorakenteiden käyttö, 3 81370 Tietorakenteiden käyttö, 3  
OHJ-2050 Ohjelmointikielten periaatteet, 5 8101000 Ohjelmointikielten periaatteet, 3 81141 Ohjelmointikielten periaatteet, 3
81141 Ohjelmointikielten perusteet, 3
81140/7927 Ohjelmointikielten perusteet, 4  
OHJ-2100 Ohjelmistotieteen perustyökaluja, 5 8100500 Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät, 3  
OHJ-2010 Tietorakenteiden käyttö, 5 8100310 Tietorakenteet ja algorimit, 5 81125 Tietorakenteet ja algorimit, 5 81120 Tietorakenteet ja algoritmit, 4 7939 Ohjelmistotekniikan jatkokurssi, 4 7923 Ohjelmointitekniikka II, 4  
OHJ-2150 Algoritmien analyysi, 5
OHJ-2200 Tietorakenteiden suunnittelu ja toteutus, 5
OHJ-2300 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 6 8101100 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 4 81260 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 4  
OHJ-2500 Ohjelmien todistaminen, 5 8101160 Ohjelmien todistaminen, 3 81240 Ohjelmien todistaminen, 3 81240 Formaalit menetelmät, 3  
OHJ-2550 Tekoäly, 6 8101905 Tekoäly, 4 81190 Tekoäly, 2,5  
OHJ-2600 Tilakoneet, 5 8101150 Rinnakkaisten järjestelmien ulkoinen käyttäytyminen, 3 81270 Rinnakkaisten järjestelmien ulkoinen käyttäytyminen, 3  
OHJ-2700 Tietokonegrafiikka, 4 8101910 Tietokonegrafiikka, 4 81163 Tietokonegrafiikka, 4 81161 Tietokonegrafiikka, 2 81160/7967 Tietokonegrafiikka, 2,5  
OHJ-2710 Peliohjelmointi, 6  
OHJ-2900 Ohjelmistotieteen projektityö, 5  
OHJ-3010 Ohjelmistotuotannon perusteet, 4 8102000 Ohjelmistotuotannon peruskurssi, 2 81210 Ohjelmistotuotannon peruskurssi, 2 7919 Ohjelmiston määrittely, 2  
OHJ-3050 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 6 8102010 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 4 81130 Ohjelmistotuotannon menetelmät, 4 7923 Ohjelmistotuotannon perusteet, 4  
OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus, 5 8102020 Ohjelmistojen testaus, 3 81280 Ohjelmistojen testaus, 3 81950 Ohjelmistotekniikan työkurssi, 3 7914 Ohjelmistotekniikan työkurssi, 3  
OHJ-3100 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio, 5 8102030 Ohjelmien ylläpito ja evoluutio, 3  
OHJ-3200 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 6 8102200 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 4 8104002 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 4 8104001 Ohjelmistoarkkitehtuurit, 3  
OHJ-3300 Johdatus tietokantoihin, 3 8102300 Johdatus tietokantajärjestelmiin, 2 81234 Tietokannat, 3 81230 Tietokannat, 2  
OHJ-3320 Tietokantojen suunnittelu 3 8102310 Tietokantajärjestelmien suunnittelu, 2  
OHJ-3340 Tietokantajärjestelmien suunnittelu ja toteutus, 4  
OHJ-3500 Ohjelmistotuotannon projektityö, 5 8102500 Ohjelmistotekniikan projektityö, 3-5 81960 Ohjelmistotekniikan projektityö, 3-5 7904 Tietojenkäsittelytekniikan erikoistyö, 2,5  
OHJ-3550 Projektinhallinnan seminaari, 3  
OHJ-3900 Ohjelmistoprojektin johtaminen, 8 8102900 Ohjelmistoprojektin johtaminen, 5 81250 Ohjelmistoprojektin johtaminen, 5  
OHJ-4010 Rinnakkaisuus, 4 8104000 Käyttöjärjestelmät, 4 81180 Käyttöjärjestelmät, 4 7925 Käyttöjärjestelmät, 4  
OHJ-4100 Käyttöjärjestelmät, 4
OHJ-4040 Rinnakkaisuuden jatkokurssi, 3  
OHJ-4200 Laitteistonläheinen ohjelmointi, 4 8104100 Laitteistonläheinen ohjelmointi, 2 81151 Sulautetut järjestelmät, 3 81150/7926 Laitteistonläheinen ohjelmointi, 4  
OHJ-4300 Sulautetut järjestelmät, 3 8104150 Sulautetut järjestelmät, 2
OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät, 3 8104200 Reaaliaikajärjestelmät, 2  
OHJ-4500 Lausekielten toteutustekniikka, 8 8101010 Lausekielten toteutustekniikka, 5 81171 Lausekielten toteutustekniikka, 5 81170/7935 Lausekielten toteutustekniikka, 4  
OHJ-5010 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 5 8105000 Hajautettujen järjestelmien perusteet, 4 81521 Hajautettujen järjestelmien suunnittelu, 3 81520 Hajautetut järjestelmät, 4 7970 Tietokoneverkot ja hajautetut järjestelmät, 4  
OHJ-5050 Hajautettujen järjestelmien tekniikat, 5 8105010 Hajautettujen järjestelmien tekniikat, 4 81530 Hajautettujen järjestelmien ohjelmistotekniikka, 3  
OHJ-5100 Seittiohjelmointi, 4 8105800 Seittiohjelmointi, 2 81360 Seittiohjelmointi, 2  
OHJ-5201 Web-palveluiden toteutustekniikat, 5  
OHJ-5500 Mobiiliohjelmointi, 5 8105500 Mobiilijärjestelmien ohjelmointi, 3  
OHJ-7400 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi, 4-6 8107310 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi, 4 81830 Graafisen käyttöliittymän ohjelmointi, 4  
- (siirretty IHTElle) OHJ-7010 Käytettävyyden perusteet, 3 8107110 Käytettävyys, 2 81822 Käytettävyys, 2 81820 Käyttöliittymät, 4  
- (siirretty IHTElle) OHJ-7200 Käyttöliittymäsuunnittelun perusteet
- (siirretty IHTElle) OHJ-7220 Ihminen käyttäjänä, 4 8107220 Kognitiivinen psykologia, 3  
- (siirretty IHTElle) OHJ-7300 Käyttäjäkeskeinen tuotekehitys, 5 8107230 Käyttäjäkeskeinen suunnittelu, 3  
- (siirretty IHTElle) OHJ-7320 Käytettävyystutkimuksen menetelmät, 4 8107120 Tunne käyttäjät - käytettävyyden arviointi, 3 81860 Käytettävyyden jatkokurssi, 4  
- (siirretty IHTElle) OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 2-4 8107510-8107515 Käytettävyyden seminaari, 2  
- 8101110 Tietojenkäsittelyteorian harjoitustyö, 1 81261 Tietojenkäsittelyteorian harjoitustyö, 1  
- (poistettu, vastaava yhdistelmä OHJ I + OHJ II) 8100200 Laaja ohjelmointi, 6 81021 Laaja ohjelmointi, 5 81010 Ohjelmointi I, 2
81020 Ohjelmointi II, 3
 
- (siirretty matematiikan vastuulle) 8100210 Fortran-kieli, 1 81380 Fortran-kieli, 1  
- 8104010 Käyttöjärjestelmien työkurssi, 2  
- 8108001 Johdatus sosiaalitieteisiin, 2  
- 8108002 Sosiologinen käyttäjätutkimus: Viestimet ihmisen arjessa, 2  
- 8108003 Tekninen viestintä: tuoteviestintä käyttäjäystävällisessä tietoyhteiskunnassa, 2  
- 8108004 Työ- ja organisaatiopsykologia, 2  
- 8108005 Käytettävyys, 2 (8107110 ja sen esi-isät)  
- 8108006 Tietotekniikan sovelluksen suunnittelu, 2  
- 8108007 Orientoiva aloitusseminaari, 1  
- 8108008 Tekniikan kehityksen kulttuuriset ja sosiaaliset vaikutukset, 2  
- 8108009 Tekniikan vaikutukset arkielämään, 2  
- 8109020 Ohjelmistotekniikan pienoisseminaari, 1 81340 Ohjelmistotekniikan pienoisseminaari, 1  
- 81220 Suorituskykyanalyysi, 3  
- 81201 Reaktiiviset järjestelmät, 4 81200 Reaktiiviset järjestelmät, 3  
- 81330 Unix, 2  
- 81300 C-kieli, 1  
- 81310 Graafiset käyttöliittymät, 1  
- 81320 Hajautetut sovellukset, 1  
- 81500 Lähiverkot, 3 7950 Lähiverkot, 2,5  
- 81512 Tietoverkkojen suunnittelu, 3 81511 Tietoverkkojen suunnittelu, 4 81510 Tietoverkkoanalyysi, 2,5 7969 Verkot II, 2,5  
- 81840 Tietokonegrafiikan jatkokurssi, 4  
- 81850 Tietokannan käyttö ja hallinta, 4 81810/7936 Tiedostojen suunnittelu, 4