ATAC logo           RATA logo

Testiautomaatiopäivä 2014 TTY:llä

Keskiviikkona 4.6. klo 9-16 Tampereen teknillisellä yliopistolla, Korkeakoulunkatu 1, Tietotalon salissa B103 järjestetään testiautomaation teemapäivä.

Päivän tarkoituksena on esitellä tutkimusprojektien ATAC ja RATA tuottamaa uusinta tietoa ja yritysten uusia testauskonsepteja -- robottitestauksesta pilviratkaisuihin, mobiililaitteista automaatiojärjestelmiin. Yhdistävä teema on se, että uudet testauksen kohteet ja korkeat laatuvaatimukset edellyttävät ja ansaitsevat entistä parempia testausvälineitä ja niiden mahdollistamia testausprosesseja. Toivomme paikalle paljon aihepiirin ammattilaisia, jotta voimme yhdessä viedä testiautomaatiota eteenpäin oikeisiin suuntiin.

Päivän järjestävät Tampereen teknillinen yliopisto ja VTT yhdessä ATAC ja RATA-projektikonsortioiden kanssa.

Konsortioissa mukana olevat yritykset: Adensy, Elekrobit, F-Secure, Intel, Metso Automation, OptoFidelity ja Tekla

Huom! Edellisenä päivänä on TTY:n ja Pitkyn perinteinen Testauspäivä, joka kokoaa taas kotimaista testausväkeä yhteen. Muista tulla sinnekin!

Toivomme, että päivän jälkeen käyt antamassa palautetta tilaisuudesta.

Ohjelma

Aamupäivän puheenjohtajana toimii professori Hannu-Matti Järvinen TTY:ltä.

9:00  -  9:15  Seminaarin avaus, ohjelma, järjestelyt, ruokailu [Kalvot]

Aamupäivän teemana vaativa testiautomaatio ja ATAC-projektin tulokset

9:15  -  9:30  Hannu-Matti Järvinen, TTY: Lyhyt katsaus ATAC-projektiin ja sen tuloksiin [Kalvot] [Projektin tuottama aihepiirin state of the art -raportti]

9:30  -  10:00  Olli-Pekka Puolitaival, F-Secure: Miten varmistetaan laatu kun on yksi koodi ja monta alustaa? [Kalvot]

 • Esityksessä kerrotaan miten laatu voidaan varmistaa kun yhdestä koodista tehdään sovellus monelle eri alustalle. Mikä rooli on automatisoinnilla ja käsin tehtävällä testauksella. Kuinka automatisointi saadaan toimimaan?
 • Avainsanoja: HTML5, Python, Qt, Testiautomaatio, Windows, Linux, Mac, Web
10:00  -  10:30 Kahvitauko

10:30  -  11:00  Mika Karaila, Metso Automation: Testiautomaatiota automaatiojärjestelmän sovellustestauksen automatisointiin [Kalvot]

 • Web-sovellus, joka integroi automaatioprojektin testauksen.
 • Robot Framework:llä toteutettu toimialakohtainen testiympäristö.

11:00  -  11:30 Paulus Numminen, maximatecc: CCSimtech-simulointijärjestelmä [Kalvot]

 • Tuotteen mahdollisuuksien esittely.

11:30  -  11:45 Matti Vuori, TTY: Testiautomaation ohjelmistojen piirteistä ja valinnasta [Kalvot] [About selecting open source model-based testing tools ] [User-centered model-based testing tool design]

 • Millaisia asioita kannattaa odottaa nykyaikailta testiautomaation työkaluilta? Miten niiden keskeiset piirteet ovat muuttuneet?
 • Ohjelmien piirteistä ja valinnassa huomioon otettavista asioista.
 • Kättä pidempää arviointiin ja valintaan.

11:45  -  12:00 Keskustelua aamupäivän teemoista

12:00  -  13:00 Lounastauko

Iltapäivän teemana robottiavusteinen testaus ja RATA-projektin tulokset. Puheenjohtajana toimii Matti Vuori TTY:ltä.

13:00  -  13:15  Tommi Toropainen, Intel: Miksi käyttäisimme robotteja testauksessa [Kalvot]

 • Testausrobottien käytön edut ja ongelmat. Mihin testaukseen ne sopivat ja mihin eivät.
13:15  -  13:45 Antti Kuokkanen & Jaakko Hannukainen, OptoFidelity: OptoFidelity Touch & Test Suite, Robottipohjainen testiautomaatio
 • Platformin esittely (Antti Kuokkanen). Erilaisiin testaustarpeisiin mukautuva testiautomaatiojärjestelmä. Skaalautuvuus eri testitarkoituksiin ja laitteisiin.
 • Demo (Jaakko Hannukainen): Laitekeskeinen testikehitys. Kuinka testaaja voi keskittyä oleelliseen robottitestauksessa.
13:45  -  14:15 Jussi Liikka, VTT: Käyttäjätiedon hyödyntäminen mallipohjaisessa testausautomaatiossa [Kalvot]

14:15  -  14:45 Kahvitauko

14:45  -  15:15  Antti Kervinen, Intel: Yhtenäinen käyttöliittymätestausrajapinta Androidin, Linuxin, Tizenin ja Windowsin testaukseen [Kalvot]

 • Kuinka kuvakaappauksiin, kuvien vertailuun ja OCR:ään perustuvia testiskriptejä voi nopeasti kirjoittaa, nauhoittaa ja ajaa (vaikka rivi-riviltä) fmbt-scripter-työkalulla.
 • Esimerkiksi verkkopalveluiden toteuttajat hyötyisivät siitä, että palvelujen toiminta voitaisiin testata erilaisilla alustoilla samalla tutulla skriptirajapinnalla. Nyt testaajien pitää opetella montaa eri teknologiaa tätä varten.

15:15  -  16:00 Open Test Robot Platformin esittely [Kalvot]

 • Esitellään RATA-projektissa kehitetty uusi ohjelmistoalusta robottitestausjärjestelmien kehittämiseen. Alustan suunnittelijat (Antti Jääskeläinen, Antti Kervinen ja Jaakko Hannukainen) kertovat mm. sen käytöstä ja alustan tarjoamista testausrajapinnoista ja demonstroivat sen käyttöä.
16:00  -  16:15 Seminaarin yhteenveto ja lopetus

 
Robottitestauksen demonstrointia (Jaakko Hannukainen ja takana Antti Jääskeläinen).

Rekisteröityminen

Osallistuminen on ilmainen, mutta rekisteröityminen tarvitaan järjestelyjä varten.

Ilmoittautumislomake powered by Eventbrite

Kulkuyhteydet

Kampuskartta ja pysäköinti

 


Sivu päivitetty viimeksi 5.6.2014 Matti Vuori