Harjoitustyöselostuksen kirjoitusohje

Harjoitustyöselostus tulee kirjoittaa molemmista ohjelmointiharjoituksista (haikugeneraattori ja trimok agentti). Harjoitustyöselostuksen ideana on selventää toteutetun ohjelman toimintaa ja toiminnallisuuden suunnittelun kulkua harjoitustyön arvosteleville henkilöille. Työselostus on osa harjoitustyön arvostelua. Selostuksen tarkoituksena on myös saada opiskelijat suunnittelemaan työnsä huolellisesti, sillä käsiteltävät kokonaisuudet ovat melko monimutkaisia.

Erityisesti toisen harjoitustyön kohdalla työselostusksen merkitys on erittäin suuri, sillä työssä tuotetun koodin määrä saattaa paisua melko suureksi ja työn luonne mahdollistaa monia erilaisia ratkaisutapoja ongelmaan.

Selostuksen sisältö

Harjoitustyön selostuksessa tulee käsitellä ainakin seuraavat kohdat.

Havainnollistavien kuvien käyttö työselostuksessa on suositeltavaa.

Haikugeneraattori

Haikugeneraattorin selostuksessa tulee kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten bigram-mallin on toteutettu. Haikugeneraattorin työselostuksen saa olla maksimissaan kahden sivun mittainen, eli kerro ainoastaan ollennaiset asiat työstäsi.

Palautus

Harjoitustyöselostus tulee palauttaa deadlineen mennessä paperimuodossa kurssin lokeroon (171 E-käytävän päässä) ohjelmistotekniikan käytävälle. Huomaa, että laitoksen käytävien ovet menevät lukkoon klo 17.00.