Harjoitustyö 2: Tutkielma

Kurssin OHJ-2550 Tekoäly toinen harjoitustyö on tutkielman kirjoittaminen itse valitusta, tekoälyyn jollakin järkevällä tavalla liittyvästä aiheesta. Tutkielman sopiva pituus on 8-10 sivua (kohtuullinen fontti ja marginaalit) ja se tulee kirjoittaa suomeksi. Aiheen ei tarvitse olla maailmassa uusi ja ennennäkemätön, mutta mikäli aiheena on jokin luennolla tai luentoprujussa käsitelty asia, niin tutkielman pääsisällön on oltava luentoja täydentävä ja jostakin muualta hankittu.

Tutkielman aihetta ei tarvitse erikseen rekisteröidä. Luennoijalta voi tarvittaessa varmistaa aiheen sopivuuden. Samasta aiheesta sallitaan useampi kuin yksi tutkielma, kunhan opiskelijat ovat valinneet aiheen toisistaan tietämättä eivätkä asian selvittyä tee asiassa yhteistyötä. Aihe voi olla laaja yleiskatsaus johonkin alaan, jonkin suppean erikoisalan esittely tai mitä tahansa siltä väliltä.

Tutkielman alussa on oltava lyhennelmä tutkielman sisällöstä. Tätä seuraa yksitasoinen jako lukuihin, ja lopuksi tulee lähdeluettelo. Lähteitä on oltava vähintään kolme ja niihin on järkevästi viitattava tekstissä. Oma ja lainattu on tutkielmassa erotettava toisistaan selkeästi, ja esitettäessä sellaisia väitteitä, joiden ei katsota olevan osa alan yleistietämystä, on käytävä selväksi mistä väite on peräisin.

Tutkielman kuviteltu lukija on sama kuin diplomityössäkin: kuvitteellinen ohjelmistotekniikan DI, joka ei ole aiemmin törmännyt juuri tutkielmassa esiteltävään asiaan, mutta on muuten nopea oppimaan. Tutkielmassa on siksi syytä esitellä ensin sen aiheen taustateoriaa ja tarvittavia esitietoja. Tutkielma arvostellaan sen yleisvaikutelman, kieliasun, onnistuneisuuden ja kiinnostavuuden mukaan asteikolla 0-8, missä arvosanaksi on saatava ainakin ykkönen.

Kaikenlaisesta plagioinnista rangaistaan ankarasti.