Antti Valmari, professori

English version of this page behind this link

Olen professori Tampereen teknillisen yliopiston Luonnontieteiden tiedekunnassa Matematiikan laboratoriossa. En kuitenkaan ole matemaatikko, vaan liikun käytännöllisen ohjelmoinnin ja teoreettisen tietojenkäsittelytieteen välimaastossa.

Ajankohtaista

  1. MAT-71000 Tieto ja laskenta kevät 2017
  2. Myös ohjelmistotiede muuttui kesän 2013 tutkinnonuudistuksessa. Ohjelmistotiede on tarjolla sekä teknis-luonnontieteellisen että tietotekniikan opiskelijoille. Katso lisätietoja täältä.
  3. Ohjelmatoimikuntatehtäviä: ACSD 2017
  4. Viimeaikaisia esitelmiä: Stubborn Sets with Frozen Actions (RP 2017), The Logics Taught and Used at High Schools Are Not the Same (RuFiDiM IV), More Stubborn Set Methods for Process Algebras (symposium in honour of Bill Roscoe’s 60th birthday), The Congruences Below Fair Testing with Initial Stability (ACSD 2016), Stubborn Set Intuition Explained (PNSE 2016), A State Space Tool for Concurrent System Models Expressed In C++ (SPLST 2015), Stop it, and Be Stubborn! (ACSD 2015), A Simple Character String Proof of the “True but Unprovable” Version of Gödel's First Incompleteness Theorem (AFL 2014), The Asymptotic Behaviour of the Proportion of Hard Instances of the Halting Problem (SPLST 2013), Sizes of Up-to-n Halting Testers (RuFiDiM 2012), All Linear-Time Congruences for Familiar Operators (ACSD 2012 ja Concur 2012), Old And New Algorithms for Minimal Coverability Sets (Petri Nets 2012), Does the Shannon Bound Really Apply to Data Structures? (SPLST 2011)

[minua Lapissa esittävä valokuva]

Yhteystiedot

Opintojaksot

Vastaan Ohjelmistotieteen syventävästä opintokokonaisuudesta yhdessä professori Tapio Elomaan kanssa. Pidän sen opintojaksoja seuraavasti:

Olen taustavastuullisena kaikissa MAT-7-alkuisissa opintojaksoissa.

Pidin syksyllä 2013–2015 yhden 45 min luennon opintojaksolla LTT-12200 Luonnontieteet, matematiikka ja teknologia. Luentoni aineisto on täällä.

Muuta opintoihin liittyvää

Olin Luonnontieteiden tiedekunnan perustutkinto-ohjelmien johtaja 2013–2016. Se tarkoitti, että vastasin tiedekunnan kandidaatintutkinnon suunnittelusta ja sovitin yhteen DI-tutkintojen suunnittelua. Lisäksi tein henkilökohtaisia opintokokonaisuuksia yms. koskevat päätökset tiedekunnan kandidaatintutkintoa vuoden 2013 tutkintorakenteessa suorittavien opiskelijoiden osalta.

Tietotekniikan koulutusohjelma, jota johdin 2008–2012, lakkasi vuoden 2013 uudistuksessa. Siinä aloittaneiden opiskelijoiden henkilökohtaisia opintokokonaisuuksia yms. koskevat päätökset tekee siirtymäkauden ajan professori Jarmo Harju. Opiskelija voi myös siirtyä vuoden 2013 tutkintorakenteeseen. Tätä kirjoitettaessa tietotekniikkaa vastaavaa uutta ohjelmaa johtavat kanditasolla professori Jarmo Takala ja DI-tasolla professori Hannu-Matti Järvinen.

Olin TTY:n opetusneuvoston jäsen ja varapuheenjohtaja 2011–2013. Kauden 2014–2016 olin konsistorin jäsen, opetusneuvoston jäsen ja varadekaani. Vuonna 2017 olen konsistorin jäsen.

Tutkimus

Viime aikoina olen tutkinut rinnakkaisjärjestelmien teoriaa, Petriverkkojen peittävyysjoukkojen muodostusalgoritmeja, klassisen pysähtymisongelman asymptoottisia ominaisuuksia sekä tietorakenteisiin soveltuvaa informaatioteorian muunnelmaa. Näistä kaksi ensin mainittua kuuluu pitkäaikaiseen tutkimusteemaani, joka on hajautettujen, sulautettujen yms. reaktiivisten ja rinnakkaisten ohjelmien käyttäytyminen ja virheiden etsiminen tai virheettömyyden osoittaminen.

Alun perin kehitin keinoja analysoida järjestelmien suunnitelmia tietokoneella erilaisten käyttäytymisvirheiden löytämiseksi. Aihe vei minut myös toisaalta rinnakkaisuuden prosessialgebrallisten semanttisten teorioiden ja toisaalta algoritmitutkimuksen suuntaan, ja muita teemoja olen avannut uteliaisuuttani.

Aikaisemmasta tutkimuksestani löytyy paljon tietoa muinoin vetämäni Verifiointialgoritmien tutkimusryhmän kotisivulta http://www.cs.tut.fi/ohj/VARG/, jota ei ole aikoihin päivitetty. Pikkuisen lisätietoa ja linkkejä löytyy myös tämän sivun englanninkielisestä versiosta. Tässä kuitenkin suora linkki ansioluetteloon ja julkaisuluetteloon.

Olin Tietojenkäsittelytieteen Seura ry:n lehden Tietojenkäsittelytiede toimittaja 2009–2015. Olin päätoimittaja 2002–2008. Olin seuran johtokunnan jäsen vuosina 1998–1999, varapuheenjohtaja vuonna 2000 ja puheenjohtaja vuosina 2001–2003, eli niin pitkään kuin seuran säännöt sallivat. Kansainvälisessä tiedeyhteisössä olen vuosien varrella tehnyt monenlaista. Olen esimerkiksi Petriverkkotutkijoiden yhteisön johtokunnassa, samoin ”Application of Concurrency to System Design” johtokunnassa.

Vuodesta 2008 olen ollut Suomalaisen Tiedeakatemian jäsen.

Tämä on aika kova juttu.

Muita linkkejä

Näitäkään en ole aikoihin päivittänyt, mutta en henno heittää poiskaan, koska osa näitten takaa löytyvästä aineistosta on yhä pätevää.


Sivu päivitetty 11.2.2017