Tietojenkäsittelyn opetusmateriaaliyhteistyö
yliopistojen välillä

Luettelo tarjolla olevasta materiaalista

Tässä luettelossa on aineistoa, joiden tekijä on ilmaissut periaatteellisen suostumuksensa sen käytölle toisessa korkeakoulussa. Aineiston käytöstä ja käytön ehdoista tulee aina sopia tekijän tai muun oikeuksien haltijan kanssa ennen materiaalin käyttöönottoa. Muistiosta Tietojenkäsittelyn opetusmateriaaliyhteistyö yliopistojen välillä saattaa olla hyötyä sopimuksen laadinnassa. Muistiota säilytetään osoitteessa http://www.cs.tut.fi/~ava/kirjoitelmia/opmat.html. Tähän luetteloon on linkki sieltä.

Kursseja
nimi tai sisällön kuvaustekijäviesti
Algoritmitekniikka Pekka Orponen &
Jarmo Ernvall,
Jyväskylän yliopisto
19.11.2000 Orponen: Kuvaus: Laudaturperuskurssitasoinen (3 ov) algoritmien suunnittelun ja analyysin 106-sivuinen luentomoniste; viimeistelyssä vielä puutteita. Sisältö: algoritmien analyysimenetelmiä, tietorakenteita (tasapainoiset puut, prioriteettijonorakenteet, erilliset joukot), verkkoalgoritmeja (syvyyshaku, Eulerin kehät, pariutus), approksimointialgoritmeja, geometrisia algoritmeja, merkkijonon haku).
Tietokonegrafiikka Ilkka Kokkarinen
TTKK
14.3.2000 Kokkarinen: 468-sivuinen luentopruju (oikeastaan kalvojen ja opetusmonisteen välimuoto) TTKK:n ohjelmistotekniikan kurssista 81163 Tietokonegrafiikka, 4 ov. Luentoprujua voi pyynnöstä käyttää soveltuvilla kursseilla, jos ilmoittaa tekijälle havaitsemistaan virheistä ja puutteista. Pruju on tehty LaTeX:illa ja jaetaan PostScript- tai PDF-muodossa.
Laskennan teoria Pekka Orponen
Jyväskylän yliopisto
14.3.2000 Orponen: Monisteen laajuus on 128 ss. (PostScript) ja siinä käydään läpi tietojenkäsittelyteorian perusasiat: automaatit ja kieliopit sekä laskettavuus- ja kompleksisuusteorian alkeet. Monisteeseen liittyy myös harjoitustehtäväkokoelma (131 teht., 24 ss.), jonka annan myös käyttöön mikäli joku tarjoutuu konvertoimaan sen MSWord 3.0 (Mac) -formaatista LaTeX/PS-muotoon. Moniste (vuodelta 1994) ei ole täydellinen: mm. on sen käytettävyydestä kertyneiden kokemusten perusteella tarkoitukseni joskus (lähi?)tulevaisuudessa hieman päivittää tekstiä ja jakaa se kahteen osaan suunnilleen niin, että ensimmäiseen osaan tulevat automaatit + kieliopit ja toiseen osaan laskettavuus + kompleksisuus.
winohj99 ja ohjelmointi2000 Vesa Lappalainen
Jyväskylän yliopisto
10.3.2000 Lappalainen: Jos jotakin kiinnostaa, niin linkkien: http://www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/winohj99/ ja http://www.mit.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohjelmointi2000/ takaa löytyvät materiaalit ovat kohtuullisen vapaassa käytössä (lukijan vastuulla :-) Luentomonisteiden tulostamista en toivoisi, sillä niitä voi ostaa laitoksemme sarjasta, mutta pakatun version saa viedä kotiinsa ja purkaa siellä HTML-dokumentiksi.
Tietorakenteet ja algoritmit Antti Valmari
TTKK
9.3.2000 Valmari: Yli 300-sivuinen luentokalvosarjan ja opetusmonisteen välimuoto, jota on käytetty luentokalvoina ja jaettu opiskelijoille pienennettynä 4 kalvoa / A4 (ks. näyte). Perustuu suurelta osin muttei kokonaan kirjaan Cormen, Leiserson, Rivest: Introduction to Algorithms. Tehty Adobe FrameMakerillä.
Ohjelmistojen testaus Jukka Paakki
Helsingin yliopisto, Tietojenkäsittelytieteen laitos
8.3.2000 Paakki: Itse olen valmis luovuttamaan Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksella käytettävän monisteeni "Ohjelmistojen testaus" (Software Testing) muidenkin yliopistojen opetuskäyttöön Antti Valmarin muistion sääntöjä noudattaen. Jos joku on kiinnostunut testausmonisteeni uudelleenkäytöstä, ottakoon minuun yhteyttä. Moniste on kirjoitettu englanniksi MS Wordilla, ja sen on tällä hetkellä 76 sivua pitkä. Lisäilen asiaa kevään mittaan.

Lyhyitä kirjoituksia yksittäisistä aiheista
Merkkijonot ja C++ Antti-Juhani Kaijanaho
Jyväskylän yliopisto
14.3.2000 Kaijanaho: http://www.iki.fi/gaia/tekstit/cxxstring/ Tuo teksti on vapaasti käytettävissä, muutettavissa ja levitettävissä, tarkat ehdot on tekstin lopussa.
Pari lyhyttä juttua ohjelmoinnista Jori Mäntysalo
Tampereen yliopisto
13.3.2000 Mäntysalo: Olen kirjoittanut pari lyhyttä juttua ohjelmoinnista osoitteeseen http://www.uta.fi/%7Ejm58660/jutut/ohjelmointi/ Näitä saa käyttää vapaasti. Juttuni eivät tietenkään ole lähelläkään satasivuisia opetusmonisteita. Toisaalta ehkä tällaisistakin teksteistä on jollekin hyötyä, kun suomeksi ei netissä tunnu kovin paljon materiaalia olevan.

(Oikeita) suomenkielisiä kirjoja
Tietorakenteet ja algoritmit Ilkka Kokkarinen &
Kirsti Ala-Mutka
Satku -- Kauppakaari 2000, 293 s.
Olioiden ohjelmointi C++:lla Matti Rintala &
Jyke Jokinen
Satku -- Kauppakaari 2000, 299 s.
Ohjelmistotuotanto
7. uudistettu painos
Ilkka Haikala &
Jukka Märijärvi
Satku -- Kauppakaari Oyj 2000, 414 s.
Johdatus algoritmien suunnitteluun ja analysointiin Martti Penttonen Otatieto Oy 1997, 267 s.
Käyttöjärjestelmät Ilkka Haikala &
Hannu-Matti Järvinen
Modeemi Ry:n teos C3, 1994
CSC:n julkaisemia kirjoja yms. CSC Tieteellinen laskenta Oy, Center for Scientific Computing http://www.csc.fi/suomi/julkaisut.html Ko. sivulla on erilliset luettelot painetuista teoksista ja PDF- tms. muodossa julkaistusta materiaalista.