1. Mitä?
2. Kenelle?
3. Toteutus
4. Sisältö


Luentoesitys (pdf)
Laskuharj.tehtävät (pdf)
Pisteet laskuharjoituksista
Liukuluvun bitit
Muuttujien osoitteet
Esimerkkikuva 1 (jpg)
Esimerkkikuva 2 (jpg)
Esimerkkikuva 3 (jpg)
Esimerkkikuva 4 (jpg)
Esimerkkikuva 5 (jpg)
Esimerkkikuva 6 (jpg)
Esimerkkikuva 7 (jpg)


MAT-71000 opinto-oppaassa
Ohjelmistotieteen opinnot

MAT-71000 Tieto ja laskenta

kevät 2017

Päivitetty 31.1.2017

päivä 7.4.21.4.28.4.
tehtävät 79, 80, 83, 84, 86…92, 94 veppitehtäviä ja 92…112
päivä 10.3.17.3.24.3. 31.3.
tehtävät 53, 58…65 67…69, 72…77 70…72, 74…76, 78…82 veppitehtäviä ja 75, 78, 79, 83, 90
päivä 20.1.27.1.3.2. 10.2.17.2.24.2.
tehtävät 1…5, 8, 9 8, 9, 11, 13, 14, 18 18, 19, 21, 24, 25, 26, 30, 31 18, 26, 30, 32…35, 38, 39 38, 39, 40, 42…48 47, 49…57

[13.1.] Tiistain oppimistapahtumat on siirretty luokkaan TB219, koska TD308 on liian pieni.

[22.12.] Opintojakso alkaa perjantaina 13.1. klo 10:15 luokassa TB215. (Tiistaina 10.1. olen työmatkalla.)

[22.12.] Kevään 2017 veppisivun alustava versio.

matopulma 1. Mitä?

Opintojakso on laaja-alainen johdanto tietoa ja laskentaa koskeviin ilmiöihin. Sen näkökulma on luonnon­tieteellinen. Sen ensisijaisena tavoitteena ei ole hankkia valmiuksia ohjelmien ja tieto­järjestelmien suunnittelemiseen, vaan saada käsitys tietoa ja laskentaa koskevista lain­alaisuuksista. Silti siinä on paljon ohjelmointitaitoa kehittävää sisältöä.

2. Kenelle?

Opintojakso on tarkoitettu ensi­sijaisesti Teknis-luonnontieteellisen opiskelijoille. Se on tarkoitettu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskelu­vuonna, mutta myös vanhemmat opiskelijat sekä muut kuin Teknis-luonnontieteellisen opiskelijat ovat tervetulleita.

Esitiedoiksi edellytetään tietoja ohjelmoinnista ja algoritmi­matematiikasta, yhden opintojakson verran kummastakin.

3. Toteutus

Opintojakso toteutetaan periodeilla 3 ja 4. Viikottain on 2 h luentoja ja 2 h harjoituksia.

Luennot: tiistaisin 12–14 TB219
Harjoitukset: perjantaisin 10–12 TB215
Ei opetusta: 10.1. (työmatka), 28.2., 3.3. (tenttiviikko), 14.4. ja 18.4. (pääsiäinen)

Opintojakson luentokalvot ja harjoitus­tehtävät ovat saatavana tämän www-sivun kautta. Kevään alkaessa siellä ovat viimevuotiset versiot, joihin tulee muutoksia sitä mukaa kuin opintojakso etenee. Isoja muutoksia ei ole odotettavissa.

Opintojaksosta järjestetään kotitehtäviä, tentti ja vapaaehtoinen projektityö. Suoritukseen vaaditaan joko tentti tai riittävä määrä muita suorituksia.

Ilmoittautuneita on tänä vuonna aika paljon. Viime vuonna suurin osa opintojakson suorittajista suoritti sen pelkillä kotitehtävillä. Se toimi hyvin ja haluaisin antaa saman mahdollisuuden nytkin, mutta täytyy miettiä ja keskustella toimisiko se, sillä teitä on nyt paljon enemmän. Tehtäviä tulee siinä tapauksessa ratkaista aika paljon ja pelin henki ei keskity ratkaisupisteiden keräämiseen vaan ratkaisujen huolelliseen esittämiseen luokalle ja niistä keskustelemiseen. Tämän opintojakson tapauksessa tietokoneella itse tehtävät harjoitukset ja kokeilut ovat erityisen tärkeitä. Olisiko 30 taululle laskettua tehtävää koko kevään aikana sopiva määrä suoritukselle ilman tenttiä, siten jakautuneena, että ryhmistä 2, …, 7 pitää jokaisesta olla ainakin 2 tehtävää? Monta opiskelijaa voi laskea samaa tehtävää yhtäaikaa taululle.

ratkaistu mato Projektina teemme ohjelman, jolle annetaan kuvien kaltaisen madon tiedot, ja joka kertoo, miten sitä pitää taivutella, jotta siitä tulee kuutio.

Opintojakson opettaja on Antti Valmari.

4. Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi luvut 1–7 sekä muita lukuja sen mukaan kuin aika sallii. Muiden lukujen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden toivomukset.

 1. Tiedon esittämistavoista
 2. Lausekkeet, lauseet, ym.
 3. Aliohjelmat ja abstraktiot
 4. Algoritmien toimivuus ja nopeus
 5. Tärkeimmät tietorakenteet
 6. Algoritmien oikeaksi todistaminen
 7. (Moni)graafit
 8. Informaatioteoriaa
 9. Tiedon pakkaus ja salaus
 10. Ratkeamattomuus ja laskennallinen vaativuus
 11. Kielet ja automaatit
 12. Matemaattista logiikkaa
 13. Rinnakkaisuus
 14. Rinnakkaisuuden teoriaa
 15. Lopuksi