1. Mitä?
2. Kenelle?
3. Toteutus
4. Sisältö


Luentoesitys (pdf)
Laskuharj.tehtävät (pdf)
Pisteet laskuharjoituksista
Liukuluvun bitit
Muuttujien osoitteet
Esimerkkikuva 1 (jpg)
Esimerkkikuva 2 (jpg)
Esimerkkikuva 3 (jpg)
Esimerkkikuva 4 (jpg)
Esimerkkikuva 5 (jpg)
Esimerkkikuva 6 (jpg)
Esimerkkikuva 7 (jpg)


MAT-71000 opinto-oppaassa
Ohjelmistotieteen opinnot

MAT-71000 Tieto ja laskenta

kevät 2018

Päivitetty 5.4.2018

Perjantaina 6.4. ei ole laskuharjoituksia, koska joudun olemaan Jyväskylässä. Voit silti saada pisteet hyväksesi, kuten tiedotettiin POP-ilmoituksella ja sähköpostilla 27.3.

Opintojakso alkaa 8.1.2018 klo 10:15 luokassa FC 117

Tämä on opintojakson viimeinen toteutuskerta! Kevään 2018 jälkeen tätä opintojaksoa ei enää toteuteta.

[27.12.] Kevään 2018 veppisivun ensimmäinen versio.

Laskuharjoitustehtävät

päivä tehtävät
27.4. 119, 120, 122, 124–126, 130, 131
20.4. 109, 110, 113–118
13.4. 92, 93, 101, 102, 103, 105, 106, 107
6.4. 90, 95, 96, 98–100 W16 W17
23.3. 84–89 W14 W15
16.3. 76, 77, 79, 81–83 W12 W13
9.3. 69–74 W10 W11
23.2. 61–68
16.2. 53–60
9.2. 43, 45–51
2.2. 32–39
26.1. 24, 26, 27, 30, 31, W7, W8, W9
19.1. 8, 9, 14, 18, 19, W4, W5, W6
12.1. 1–5, W1, W2, W3

1. Mitä?

Opintojakso on laaja-alainen johdanto tietoa ja laskentaa koskeviin ilmiöihin. Sen näkökulma on luonnon­tieteellinen. Sen ensi­sijaisena tavoitteena ei ole hankkia valmiuksia ohjelmien ja tieto­järjestelmien suunnittelemiseen, vaan saada käsitys tietoa ja laskentaa koskevista lain­alaisuuksista. Silti siinä on paljon ohjelmointi­taitoa kehittävää sisältöä.

2. Kenelle?

Opintojakso on tarkoitettu ensi­sijaisesti Teknis-luonnon­tieteellisen opiskelijoille. Se on tarkoitettu suoritettavaksi toisena tai kolmantena opiskelu­vuonna, mutta myös vanhemmat opiskelijat sekä muut kuin Teknis-luonnon­tieteellisen opiskelijat ovat terve­tulleita.

Esitiedoiksi edellytetään tietoja ohjelmoinnista ja algoritmi­matematiikasta, yhden opinto­jakson verran kummastakin.

3. Toteutus

Opintojakso toteutetaan periodeilla 3 ja 4. Viikottain on 2 h luentoja ja 2 h harjoituksia.

Luennot: maanantaisin 10–12 FC 117
Harjoitukset: perjantaisin 12–14 SE 201
Ei opetusta: 26.2., 2.3. (tenttiviikko), 30.3. ja 2.4. (pääsiäinen)

Opintojakson luentokalvot ja harjoitus­tehtävät ovat saatavana tämän www-sivun kautta.

Opintojaksosta järjestetään koti­tehtäviä ja tentti. Yritän järjestää myös netti­tehtäviä, joihin tieto­kone antaa palautteen automaattisesti.

Aikaisempien kokemusten mukaan suoritus­mahdollisuus pelkällä tentillä johtaa siihen, että tentissä tulee vastaus­papereita, joilla ei ole toivoakaan päästä läpi. Siksi haluan velvoittaa suorittamaan edes jonkin verran koti­tehtäviä ja suorittamaan niitä myös viimeisten viikkojen asioista. Mitä mieltä olette seuraavasta tenttiin pääsyn rajasta?

Haluaisin antaa myös mahdollisuuden suorittaa opinto­jakso pelkillä koti­tehtävillä, sillä se on aikaisemmin toiminut hyvin. Ilmoittautuneita on tänä vuonna kuitenkin niin paljon, että en uskalla vielä luvata varmasti. Pelkillä koti­tehtävillä opinto­jaksoa suoritettaessa tehtäviä tulee ratkaista aika paljon. Olisiko 30 taululle laskettua tehtävää koko kevään aikana sopiva määrä suoritukselle ilman tenttiä, siten jakautuneena, että ryhmistä 2, …, 7 pitää jokaisesta olla ainakin 2 tehtävää? Monta opiskelijaa voi laskea samaa tehtävää yhtä­aikaa taululle.

Muutama huomatus vielä. Tämän opinto­jakson tapauksessa tieto­koneella itse tehtävät harjoitukset ja kokeilut ovat erityisen tärkeitä. Haluaisin, että lasku­harjoituksissa käytävä keskustelu ei keskity siihen, onko jokin ratkaisu pisteen arvoinen vai ei, vaan ratkaisuun itseensä ja siitä esiin nouseviin, opinto­jakson sisältöön liittyviin asioihin. Siltä varalta että joudut taululle, varaudu esittämään ratkaisusi selkeästi ja ole huolellinen myös yksityis­kohdissa.

Opintojakson opettaja on Antti Valmari.

4. Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi luvut 1–7 sekä muita lukuja sen mukaan kuin aika sallii. Muiden lukujen valinnassa otetaan huomioon opiskelijoiden toivomukset.

 1. Tiedon esittämistavoista
 2. Lausekkeet, lauseet, ym.
 3. Aliohjelmat ja abstraktiot
 4. Algoritmien toimivuus ja nopeus
 5. Tärkeimmät tietorakenteet
 6. Algoritmien oikeaksi todistaminen
 7. (Moni)graafit
 8. Informaatioteoriaa
 9. Tiedon pakkaus ja salaus
 10. Ratkeamattomuus ja laskennallinen vaativuus
 11. Kielet ja automaatit
 12. Matemaattista logiikkaa
 13. Rinnakkaisuus
 14. Rinnakkaisuuden teoriaa
 15. Lopuksi