Palkallinen jatko-opiskelupaikka TTKK:n Ohjelmistotekniikan ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulussa

English version at the end of this document, at the URL http://www.cs.tut.fi/~ava/tutkoulpaikka.html#Eng.

Tämä ilmoitus on luettavissa URLista http://www.cs.tut.fi/~ava/tutkoulpaikka.html.

Taustaa

Ohjelmistotekniikan ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulu on yksi Tampereen teknillisen korkeakoulun 30.9.1998 perustamasta kymmenestä sisäisestä tutkijakoulusta. Siitä löytyy tietoa sivulta http://www.cs.tut.fi/ohj/o-opas/OhjTltTuko.html.

Haettava paikka

Ohjelmistojen ja tietoliikenneprotokollien tutkijakoulussa on haettavana yksi palkallinen tutkijantoimi.

Paikka voidaan myöntää missä tahansa jatko-opintojen vaiheessa olevalle. Minimivaatimus on soveltuva diplomi-insinöörin, filosofian kandidaatin tai vastaava ulkomainen tutkinto. Myös valmistumaisillaan oleva opiskelija voi hakea paikkaa, vaikkakaan ei voi aloittaa siinä ennen valmistumistaan.

Toimi täytetään mahdollisimman pian, kuitenkin aikaisintaan 1.9.1999. Toimen kesto riippuu sen saajan jatko-opintojen vaiheesta, ja on enintään 4 vuotta.

Palkka riippuu opintojen vaiheesta ja muista tekijöistä, ja on välillä 8849 -- 14349 mk/kk. Lisätietoja tutkijakoulun kotisivulta.

Paikkaan pyritään saamaan henkilö, joka on sitoutunut ja kykenevä suorittamaan tohtorintutkinnon sovitussa aikataulussa.

Hakeminen

Hakemuksessa tulee olla

Hakemuksen liitteiden ei tarvitse olla alkuperäisiä eikä oikeaksi todistettuja. Paikan saajan on viivyttelemättä näytettävä alkuperäiset dokumentit tai toimitettava niiden virallisesti oikeaksi todistetut jäljennökset saatuaan tiedon valinnastaan.

Hakemukset on toimitettava Milja Järviselle (huone Hermitec HC 213, posti PL 553, 33101 TAMPERE) viimeistään maanantaina 31.5. kello 14:00. Hakemuksen päälle tai kuoreen tulee laittaa merkintä "OhjProt tutkijapaikka".

Paikan täyttäminen

Päätöksen paikan täyttämisestä valmistelee tutkijakoulutusryhmän johtokunta, ja nimityksen paikkaan tekee Tietotekniikan osaston osastoneuvosto.

Tampereella 3.5.1998Antti Valmari


A Postgraduate Position With Salary In Software Systems Or Telecommunication Protocols at TUT

Background

The Researcher School in Software Systems and Telecommunication Protocols is one of the ten internal postgraduate schools that Tampere University of Technology established on Sep. 30, 1998. Altogether the schools have now 26 postgraduate student positions with salary, two of which belong to the Software Systems and Telecommunication Protocols school. The purpose of the positions is to facilitate full-time studying with the aim of getting the doctoral degree within four years. The positions are filled based on an open call for applications.

Researcher School in Software Systems and Telecommunication Protocols

The Researcher School in Software Systems and Telecommunication Protocols covers the Software Systems Laboratory, and the topic "telecommunication protocols" from within the Telecommunications Laboratory (Professor Harju). The group concentrates on software technology together with those parts of telecommunication technology, where the problems and methods are similar to those in software technology.

The supervising professors in the group are Professors Ilkka Haikala, Hannu-Matti Järvinen, Kai Koskimies, Reino Kurki-Suonio, Leo Sintonen and Antti Valmari from the Software Systems Laboratory, and Professor Jarmo Harju from the Telecommunications Laboratory.

The steering committee of the group consists of Harju, Koskimies, and Valmari (chair).

The Position

The Researcher School in Software Systems and Telecommunication Protocols has one open postgraduate position with salary.

The position can be given to a person at any stage of postgraduate studies. The minimum requirement is a suitable degree of diplomi-insinööri, filosofian kandidaatti, or a corresponding foreign degree. Also a student that is just about to graduate may apply for the position, although (s)he cannot start before graduation.

The position will be filled Sept. 1st, 1999. The length of the position depends on the stage of the postgraduate studies of the applicant, and is at most 4 years.

The salary is initially between FIM 8849/month and FIM 10349/ month. Getting more than the lower limit may require participation in the teaching of the University. The amount of the teaching must not exceed 100 hours/year, and permission for it must be obtained from the supervising professor. The salary increases up to between 12849 and 14349/month as the student reaches intermediate goals (except for the unlikely event that funding for the increments becomes unavailable).

The holder of the position is not allowed to have any side positions.

It is the intention that the position is given to a person who has the commitment and ability to complete a doctoral degree within an agreed schedule.

How to Apply

The application must contain

The appendices of the application need not be original, nor officially proven authentical. The candidate who gets the position must, without undue delay, show the original documents or give their officially certified copies after learning about being chosen for the position.

Applications should be sent to Milja Järvinen (office Hermitec HC 213, PO Box 553, FIN-33101 Tampere, FINLAND), by Monday, May 31st 14:00 at the latest. The application or envelope should be marked "OhjProt tutkijapaikka".

How the Position is Filled

The decision regarding the filling of the position will be prepared by the steering committee of the school, and officialised by the Department of Information Technology.

More information may be obtained from Antti Valmari, http://www.cs.tut.fi/~ava/, ava@cs.tut.fi, 03 - 3654321.

Tampere, May 3, 1999Antti Valmari