8009060 MULTIMEDIAN MENETELMÄT, kevät 2000, 3 ov
 
 

Tekstin ja tekstidokumenttien sisältöpohjainen haku tietokannoista ja tietoverkosta
 
 

Professori Ari Visa, ari.visa@cs.tut.fi

Huone HB325

Puhelin 365 4388

===============================================================

Seminaareja 24 h.
 
 
 
 
 
 

Seminaariaika ja -paikka: Seminaarikurssi suoritetaan kahdessa osassa intensiivikurssina K2-periodin aikana. Aika ja sali sovitaan ensimmäisellä tapaamiskerralla. Ensimmäinen tapaaminen tiistaina 21 maaliskuuta kello 10.15 salissa HB110 .
 
 

Sisältö: Internetin ja suurten tekstitietokantojen yleistymisen myötä tekstitiedon etsinnän tarve on kasvanut (esim. Alta Vista, Yahoo). Perinteisesti haku on perustunut hakusanoihin mutta kyseisellä ratkaisulla on rajoituksensa. Tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset käytettävissä oleviin uusiin menetelmiin ja antamaan valmius niiden käyttämiseen ja kehittämiseen.
 
 

Kuulijakunta: Kurssi on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville signaalinkäsittelyn, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille tai jatko-opintoihin.
 
 

Tutkintovaatimukset: Seminaari suorittamiseksi vaaditaan aktiivinen osallistuminen, kaksi harjoittustyöesitystä ja harjoitustyö.
 
 

Kirjallisuus: Chris Manning, Hinrich Schütze, Foundation of Statistical Natural Language Processing, MIT Press, 1999

+ valittuja artikkeleita.
 
 
 
 

Ohjelma

Päivämäärä 

Kellonaika 

Aihe 

Alustajat

Sali 

3.4 

13.15 - 16.00 

1&2 

David & Sami 

HA106A 

4.4

10.15 - 12.00

David 

HA106A 

6.4 

13.15 - 16.00 

4&5 

Jarno & Sami 

HA216

10.4

13.15 - 16.00 

6&7 

Vesa & Tomi 

HA106A 

11.4 

10.15 - 12.00 

Jarmo 

HA106A 

13.4 

13.15 - 16.00 

9 & 11

Vesa & Tomi 

HA216 

17.4 

13.15 - 16.00 

12&14 

Jarno & Jarmo 

HA106A 

18.4 

10.15 - 12.00 

15&16 

NN&NN 

HA106A 

16.5 

9.15 - 12.00 

Harjoitustöiden tulosten esittely

NN & NN 

 HA106