8009065 TIEDONLOUHINTA, syksy 2001, 2 ov

8009065 KNOWLEDGE MINING, Fall 2001, 2cr.

 

 

Professori Ari Visa, ari.visa@tut.fi

Huone HB325

Room HB325

Puhelin 365 4388

Phone 365 4388

===============================================================

Luentoja 28 h.

Lectures 28 h.

 

 

Aika ja -paikka:

Time and Place: Seminaarikurssi suoritetaa periodejen S1 ja S2 aikana. Luentoaika ja sali ovat nähtävissä sivun lopussa. Ensimmäinen tapaaminen maanantaina 3 syyskuuta kello 13.15 salissa TB216 .

The Course will be lectured during periods S1 and S2. Schedule is available at the end of this page. The first meeting will take place on the Monday, 3rd of September, 1:15 p.m. in the lecture room TB216.

 

Sisältö:

Topics: Internetin ja suurten tietokantojen yleistymisen myötä tiedon etsinnän ja hallinnan tarve on kasvanut. Kurssilla käsitellään tarvittavaa datan esikäsittelyä, päätöspuita, sääntöpohjaista päättelyä, kasautumisanalyysiä, inkrementaalista oppimista sekä näiden sovelluksia. Luentosuunnitelma nähtävissä sivun lopussa. Alkuperäiset luentokalvot ovat saatavissa osoitteessa http://www.cs.sfu.ca/~han/dmbook . Tavoitteena on tutustuttaa kurssilaiset käytettävissä oleviin menetelmiin ja antamaan valmius niiden käyttämiseen ja kehittämiseen.

By the increasing popularity of the Internet and large databases the need to knowledge retrieval and management is increasing. On the course the following topics will be treated: data preprocessing, decision trees, rule based reasoning, cluster analysis, incremental learning, and so on. The lecture plan is available at the end of this page. The original lecture slides are available at the address http://www.cs.sfu.ca/~han/dmbook . The aim is to introduce the main approaches in knowledge mining and to create the capability to use and to develop the presented methods.

 

Kuulijakunta:

Audience: Kurssi on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville signaalinkäsittelyn, ohjelmisto- ja tietoliikennetekniikan opiskelijoille tai jatko-opintoihin.

The course is intended to students who are close to graduation in the fields of signal processing, computer science or telecommunication. The course is also suitable to post-graduate studies.

 

Tutkintovaatimukset:

Requirements: Kurssin suorittamiseksi vaaditaan hyväksyttävästi suoritettu tentti ja tietokoneella tehtävä harjoitustyö. Harjoitustyön suorittamiseen liittyvistä asioista vastaa DI Jarmo Toivonen, 365 3903, HB314 ,jarmo.toivonen@tut.fi. Harjoitustyö on saatavilla osoiteessa http://www.cs.tut.fi/~toivonen/KM.html .

 

The examination is based on the final exam and an exercise work.

M.Sc. Jarmo Toivonen takes care of exercise work, phone 365 3903, room HB314, Email jarmo.toivonen@tut.fi . The exercise work is available at the address http://www.cs.tut.fi/~toivonen/KM.html .

 

 

Kirjallisuus:

Literature: Data Mining: Concepts and Techniques, Jiawei Han, Micheline Kamber, Morgan Kaufmann Publisher, 2000.

Principles of Data Mining, David, J., Hand, Heikki Mannila, Padhric Smyth, MIT Press 2000.