Matti Rintala, lehtori (lecturer)


See English Summary at end.

Bitin kuva

Huone TE113, sähköposti matti.rintala@tut.fi

Kurssit

Syksyllä 2015 luennoin kurssin TIE-20306 Principles of Programming Languages. Keväällä 2015 olen vastuussa kurssista TIE-20100 Tietorakenteet ja algoritmit.

Olen myös aktiivisesti mukana TTY:n tietotekniikan laitoksen opetuksen suunnittelutyössä ja olen TTY:n opetusneuvoston jäsen.

Tutkimus

Kaikenlaiset asiat kiinnostavat, ohjelmointikielet, rinnakkaisuus ja generatiivinen ohjelmointi sekä metaohjelmointi ovat alkaneet kiinnostaa enenevässä määrin.

Olen tällä hetkellä ISO C++:n standardointityöryhmän JTC 1/SC 22/WG 21 asiantuntijajäsen Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:n kautta. Bittilä

Julkaisut

Tuotokset

Harrastukset

Retkeily, näytteleminen, valokuvaus sekä mitä milloinkin mieleen juolahtaa.


English Summary

My room is TE113, email matti.rintala@tut.fi, work phone 040 849 0036

Courses

During autumn 2013 I will lecture the course TIE-20306 Principles of Programming Languages and during spring 2014 the course TIE-02400 Ohjelmoinnin tekniikat (in Finnish).

Research

I'm interested in all sorts of things, my current interests include, concurrency, programming languages, generative programming, and metaprogramming.

I currently participate in the ISO C++ standardisation committee workgroup JTC 1/SC 22/WG 21 as an expert member of Finnish Standards Association SFS.

Software

Publications

Curriculum Vitae

[an error occurred while processing this directive]