SGN-4200 Digitaalinen audio - Harjoitustyö
Kurssin kotisivu
Harjoitukset
2012-2013, periodi 4


02.05.2013 Ilmoitus: Toinen harjoitustyön ohjauskerta ke 8.5 klo 10-12 TC303,
18.04.2013 Ilmoitus: Ensimmäinen harjoitustyön ohjauskerta 25.4 klo 9:30 TC303
12.04.2013 Aiheen 2 valmiina annettavan koodit julkaistu
02.04.2013 Harjoitustyöaiheet ja ohjeet julkaistu
Harjoitustyön ohjaus
 
Harjoitustyön ensimmäinen päivystysaika on: Toinen ja viimeinen harjoitustyön päivystysaika on: Päivystysaikojen tarkoitus on saada tarvittaessa ohjausta ja neuvoja harjoitustöiden toteuttamista varten.


Kysymyksiä työstä voi toki edelleen lähettää sähköpostilla, ja ennen 10.5 klo 16:00 tulleisiin posteihin pyritään vastaamaan.


Harjoitustyön yleiset ohjeet
 
Lukuvuoden 2012-2013 toteutuksessa jokainen harjoitusryhmä valitsee oman harjoitustyöaiheensa kahdesta annetusta vaihtoehdosta. Ryhmän koko on 2 henkilöä. Ilmoittakaa sähköpostilla ryhmän jäsenten nimet ja valittu työn aihe sivun alaosassa olevaan osoitteeseen 12.4 mennessä.


Harjoitustyön tuloksista ja toteutuksesta kirjoitetaan raportti, joka palautetaan yhdessä tarvittavien Matlab-koodien (m-file) ja osan testimateriaalin kanssa sähköpostilla assistentille periodin lopussa. Palautettavan raportin sopiva pituus (Wordin oletusfontilla) on n. 4-5 sivua. Sisältö on kuitenkin tärkein, ei tarkka sivumäärä.


Raportissa on selvittävä vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

Harjoitustyön deadline on 4.periodin viimeisen opetusviikon lopussa, eli 12.5.2013. Harjoitustyö arvostellaan asteikolla hyväksytty / hylätty.

Harjoitustyöaiheet esitellään 4.4. luennon aluksi.


Harjoitustyöaiheet

Harjoitustöissä harjoitellaan audiosignaalinkäsittelyyn tarkoitetun algoritmin toteuttamista tieteellisen julkaisun perusteella. Algoritmin toteutuksen lisäksi molempiin aiheisiin sisältyy algoritmin toiminnan evaluointi soveltuvin osin sekä tulosten tulkinta ja raportointi.

  1. Rumpujen separointi musiikista ja algoritmin toiminnan evaluointi, lähde
  2. Äänen korkeuden estimointi ja algoritmin toiminnan evaluointi, lähde

Yhteisenä ohjeena harjoitustöille on: kommentoikaa toteutuksenne hyvin, jotta assistentti voi olla varma teidän ymmärtäneen asian.

Harjoitustyöaiheiden esittely 4.4 luennolla kalvot: h_tyo_info.pdf

Assistentit

Joonas Nikunen
digaudio@cs.tut.fi, etunimi.sukunimi@tut.fi