8101100 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 4 ov

Prof. Tapio Elomaa

Kevät 2004

Luennot: 8.1.-22.4.: ti 12-14 K1703 ja to 13-15 TB109
Viikkoharjoitukset: Ville Laakso
ma 10-12 TC210 ja to 10-12 TC128
Kurssikoe: pe 7.5. klo 9-12

- Ajankohtaista

Tentti perjantaina 7. 5. klo 9-12

- Yleistä

Kurssin pääsivu.

Esitietovaatimuksena ovat opintojaksot 8100310 Tietorakenteet ja algoritmit ja 8100500 Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät.

Pakollinen ohjelmistotieteen pitkässä ammattiaineessa sekä ohjelmistotekniikkaan keskittyvissä jatko-opinnoissa.

Kurssin tavoitteena on tutustua ohjelmoinnin ja laskennan pohjimmaisiin mahdollisuuksiin - mitä ongelmia periaatteessa voidaan ohjelmallisesti ratkaista ja mitkä ongelmat voidaan lisäksi ratkoa tehokkaasti. Lisäksi pyritään vetämään näiden tulosten yhteyksiä käytännön ohjelmistotyöhön.

-Luennot

Kurssin luennot eivät perustu suoraan mihinkään lähteeseen, vaan yhdistelevät tietoja monista kirjallisista lähteistä. Kurssin tentit perustuvat luentoihin (ei siis pelkästään luentokalvoihin).

LuentovkoKalvotHarjoitukset
1: 8. 1. PS ja PDF --
2: 12.-16. 1. PS ja PDF PS ja PDF
3: 19.-23. 1. PS ja PDF PS ja PDF
4: 26.-30. 1. PS ja PDF PS ja PDF
5: 2.-6. 2. PS ja PDF PS ja PDF
6: 9.-13. 2. PS ja PDF PS ja PDF
7: 16.-20. 2. PS ja PDF PS ja PDF
8: 2.-5. 3. PS ja PDF PS ja PDF Tähänastiset kalvot yhtenä tiedostona PS ja PDF
9: 8.-12. 3. PS ja PDF PS ja PDF
10: 15.-19. 3. PS ja PDF PS ja PDF
11: 22.-26. 3. PS ja PDF PS ja PDF
12: 29. 3.- 2. 4. PS ja PDF PS ja PDF
13: 5.- 16. 4. PS ja PDF PS ja PDF
14: 19.- 23. 4. PS ja PDF --

- Viikkoharjoitukset

Viikkoharjoituksissa on lisäpistejärjestelmä: Osallistumisesta harjoituksiin saa "merkinnän", valmiudesta esittää harjoitustehtävän ratkaisu "taululla" saa merkinnän. Harjoituksia on 12, joissa kussakin on n. 6 tehtävää, joten merkintöjä voi kerätä yhteensä n. 7*12=84 kappaletta. Merkintöjen kokonaisosuus määrää lisäpisteet seuraavasti:
20%: 1 p., 30%: 2 p., 40%: 3 p., ..., 80%: 7 p. ja 90%: 8 p.

Viikkoharjoituksiin osallistuminen ja tehtävien itsenäinen ratkominen on lähes välttämätön edellytys kurssin suorittamiselle.

- Sisältö

Kurssin sisältö on jokseenkin sama kuin aiempina vuosina, kuitenkin siten ettei kurssilla Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät jo opetettuja asioita käydä enää toistamiseen läpi. Kurssin alustava sisältö on:

1.Johdanto
2.Automaatit ja lausekkeet
3.Kielioppien jäsentäminen
4.Äärettömät joukot
5.Laskenan malleja
6.Laskettavuusteoria
7.Laskennan vaativuusteoriaa

- Kirjallisuutta

Hyödyllisintä taustamateriaalia kurssille ovat luentomonisteet
Melkein mikä tahansa alan oppikirja sisältää useimmat kurssilla käsitellyt asiat. Kirjoja ovat mm.

- Linkkejä

Autenttinen todistajanlausunto vastaavan kurssin asioiden merkityksestä.


Apr. 22, 2004