8101100 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 4 ov

Prof. Tapio Elomaa

Kevät 2005

Luennot: 13.1.-28.4.: ti 12-14 K1703 ja to 13-15 TB109
Viikkoharjoitukset: DI Jussi Kujala: ti 14-16 ja to 15-17 TC161
Kurssikoe: 11.5.2005

- Ajankohtaista

- Yleistä

Kurssin pääsivu.

Esitietovaatimuksena ovat opintojaksot 8100310 Tietorakenteet ja algoritmit ja 8100500 Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät.

Pakollinen ohjelmistotieteen pitkässä ammattiaineessa sekä ohjelmistotekniikkaan keskittyvissä jatko-opinnoissa.

Kurssin tavoitteena on tutustua ohjelmoinnin ja laskennan pohjimmaisiin mahdollisuuksiin - mitä ongelmia periaatteessa voidaan ohjelmallisesti ratkaista ja mitkä ongelmat voidaan lisäksi ratkoa tehokkaasti. Lisäksi pyritään vetämään näiden tulosten yhteyksiä käytännön ohjelmistotyöhön.

-Luennot

Kurssin luennot eivät perustu suoraan mihinkään lähteeseen, vaan yhdistelevät tietoja monista kirjallisista lähteistä. Kurssin tentit perustuvat luentoihin (ei siis pelkästään luentokalvoihin).

ViikkoPäivätKalvotHarjoitukset
1 13.1. PS ja PDF
2 18. ja 20.1. PS ja PDF PS ja PDF
3 25. ja 27.1. PS ja PDF PS ja PDF
4 1. ja 3.2. PS ja PDF PS ja PDF
5 8.2. PS ja PDF PS ja PDF
6 15.2. PS ja PDF --
7 22. ja 24.2. PS ja PDF PS ja PDF
8 8. ja 10.3. PS ja PDF PS ja PDF
9 15. ja 17.3. PS ja PDF PS ja PDF
10 22. ja 31.3. PS ja PDF PS ja PDF
11 5. ja 7.4. PS ja PDF PS ja PDF
12 12.4. PS ja PDF PS ja PDF
13 19. ja 21.4. PS ja PDF PS ja PDF
14 26. ja 28.4. PS ja PDF

- Viikkoharjoitukset

Viikkoharjoituksissa on lisäpistejärjestelmä: Osallistumisesta harjoituksiin saa "merkinnän", valmiudesta esittää harjoitustehtävän ratkaisu "taululla" saa merkinnän. Harjoituksia on 12, joissa kussakin on n. 6 tehtävää, joten merkintöjä voi kerätä yhteensä n. 7*12=84 kappaletta. Merkintöjen kokonaisosuus määrää lisäpisteet seuraavasti:
20%: 1 p., 30%: 2 p., 40%: 3 p., ..., 80%: 7 p. ja 90%: 8 p.

Viikkoharjoituksiin osallistuminen ja tehtävien itsenäinen ratkominen on lähes välttämätön edellytys kurssin suorittamiselle.

- Sisältö

Kurssin sisältö on jokseenkin sama kuin aiempina vuosina, kuitenkin siten ettei kurssilla Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät jo opetettuja asioita käydä enää toistamiseen läpi. Kurssin alustava sisältö on:

1.Johdanto
2.Automaatit ja lausekkeet
3.Kielioppien jäsentäminen
4.Äärettömät joukot
5.Laskenan malleja
6.Laskettavuusteoria
7.Laskennan vaativuusteoriaa

- Kirjallisuutta

Hyödyllisintä taustamateriaalia kurssille ovat luentomonisteet
Melkein mikä tahansa alan oppikirja sisältää useimmat kurssilla käsitellyt asiat. Kirjoja ovat mm.

- Linkkejä


Apr. 26, 2005