OHJ-2300 Johdatus tietojenkäsittelyteoriaan, 6 op

Prof. Tapio Elomaa

Syksy 2005, periodit I ja II

Luennot: 29.8.-24.11.: ma 12-14 ja to 14-16 TB222
Viikkoharjoitukset: DI Jussi Kujala to 10-12 TC103
Kurssikoe: 29.11.2005

- Ajankohtaista

Tentti on tiistaina 29.11.

- Yleistä

Kurssin pääsivu.

Esitietovaatimuksena ovat opintojaksot MAT-20600 Diskreetti matematiikka ja OHJ-2150 Algoritmien analyysi. (Myös vanhat esitietovaatimukset 8100310 Tietorakenteet ja algoritmit sekä 8100500 Ohjelmistotekniikan matemaattiset menetelmät kelpaavat).

Jatko-opintokelpoinen. Pakollinen ohjelmistotieteen syventävissä opinnoissa.

Kurssin tavoitteena on tutustua ohjelmoinnin ja laskennan pohjimmaisiin mahdollisuuksiin - mitä ongelmia periaatteessa voidaan ohjelmallisesti ratkaista ja mitkä ongelmat voidaan lisäksi ratkoa tehokkaasti. Lisäksi pyritään vetämään näiden tulosten yhteyksiä käytännön ohjelmistotyöhön.

-Luennot

Syksyn 2005 toteutuksen luennot perustuvat kirjaan Kurssin tentit perustuvat luentoihin (ei siis pelkästään luentokalvoihin).

ViikkoPäivätKalvotHarjoitukset Kirjan luvut
1 29.8 ja 1.9. PS ja PDF PS ja PDF 0, 1.1
2 5. ja 8.9. PS ja PDF PS ja PDF 1.2-1.3
3 12. ja 15.9. PS ja PDF PS ja PDF 1.4, 2
4 19. ja 22.9. PS ja PDF PS ja PDF 3.1-3.2
5 26. ja 29.9. PS ja PDF PS ja PDF 4.2
6 17. ja 20.10. PS ja PDF PS ja PDF 4.1-4.2
7 24. ja 27.10. PS ja PDF PS ja PDF 5.1, 5.3
8 31.10. ja 3.11. PS ja PDF PS ja PDF 7.1-7.3
9 7. ja 10.11. PS ja PDF PS ja PDF 7.4-7.5
10 14. ja 17.11. PS ja PDF PS ja PDF 8
11 21. ja 24.11. PS ja PDF -- 10.1

- Viikkoharjoitukset

Viikkoharjoituksissa on lisäpistejärjestelmä.
Viikkoharjoituksiin osallistuminen ja tehtävien itsenäinen ratkominen on lähes välttämätön edellytys kurssin suorittamiselle.

- Sisältö

- Kirjallisuutta

Melkein mikä tahansa alan oppikirja sisältää useimmat kurssilla käsitellyt asiat. Kirjoja ovat mm.

- Linkkejä


Nov. 24, 2005