OHJ-2550 TEKOÄLY
KEVÄT 2007

HARJOITUSTYÖ 1: PROLOG

Toteuta prolog-ohjelmana yleistetty versio luennoilla käsitellystä esimerkkipelistä "agentti, hirviö ja kulta-aarre labyrintissä". Yleistetyssä versiossa kuopan todennäköisyys, hirviöiden (sekä agentin nuolten) ja kulta-aarteiden lukumäärä voi vaihdella (järkevissä rajoissa). Niiden arvot pyydetään pelaajalta. Lisäksi neliönmuotoisen pelikentän dimension päättää pelaaja. Muutoin pelin säännöt ovat entisellään.

Ohjelman tulee ratkaista mikä toimintosarja (jos mikään) johtaa kulta-aarteen haltuunottoon. Ohjelman ei tarvitse toteuttaa graafista käyttöliittymää, mutta sen tulee tulostaa valikoituja otteita päättelystä. Anna ohjelman käyttäjälle mahdollisuus päättää kuinka laajasti päättelyä tulostetaan (tiedostoon/näytölle). Ainakin kolme seurantatarkkuutta tulee olla tarjolla. Toteuta myös mahdollisuus tallettaa pelikenttä, jotta pelin voi suorittaa uudelleen käyttäen toista suorituksen etenemisen seurantatarkkuutta.

Tee mahdolliseksi lukea parametriarvot tiedostosta järjestyksessä dimensio, kuopan todennäköisyys, hirviöiden lukumäärä, kulta-aarteiden lukumäärä, seurantatarkkuus pilkuin erotettuna toisistaan.

Jos agentti ajautuu päätelmissään umpikujaan eikä pysty enää löytämään turvallista ruutua johon edetä (mutta vain tässä tapauksessa), niin voit toteuttaa

  1. riskin ottavan agentin, joka etenee (perustellusti) johonkin ruuduista,
  2. ohjatun agentin, jolle voit oraakkelina antaa uusia elämiä tarvittaessa tai
  3. yritteliään agentin, joka ostaa omaisuudellaan (nuolet, kulta?) oraakkelilta tiedon etenemiskelpoisesta ruudusta.

Harjoitustyössä vaaditaan palautettavaksi hyvin kommentoitu ohjelmakoodi.

Palautusohje

OHJELMAN PALAUTUSPÄIVÄ ON 15.4.2007