OHJ-2550 Tekoäly, kevät 2009, Tutkielma

Kurssin toinen harjoitustyö on tutkielman kirjoittaminen itse valitusta, tekoälyyn jollakin järkevällä tavalla liittyvästä aiheesta. Tutkielman sopiva pituus on 10-15 sivua (kohtuullinen fontti ja marginaalit) ja se tulee kirjoittaa suomeksi. Aiheen ei tarvitse olla maailmassa uusi ja ennennäkemätön, mutta mikäli aiheena on jokin luennolla tai luentoprujussa käsitelty asia, niin tutkielman pääsisällön on oltava luentoja täydentävä ja jostakin muualta hankittu. Aihe voi olla laaja yleiskatsaus johonkin alaan, jonkin suppean erikoisalan esittely tai mitä tahansa siltä väliltä.

Tutkielman alussa on oltava lyhennelmä tutkielman sisällöstä. Tätä seuraa yksitasoinen jako lukuihin, ja lopuksi tulee lähdeluettelo. Lähteitä on oltava vähintään viisi ja niihin on järkevästi viitattava tekstissä. Oma ja lainattu on tutkielmassa erotettava toisistaan selkeästi, ja esitettäessä sellaisia väitteitä, joiden ei katsota olevan osa alan yleistietämystä, on käytävä selväksi mistä väite on peräisin.

Tutkielman kuviteltu lukija on sama kuin diplomityössäkin: kuvitteellinen ohjelmistotekniikan DI, joka ei ole aiemmin törmännyt juuri tutkielmassa esiteltävään asiaan, mutta on muuten nopea oppimaan. Tutkielmassa on siksi syytä esitellä ensin sen aiheen taustateoriaa ja tarvittavia esitietoja. Tutkielma arvostellaan sen yleisvaikutelman, kieliasun, onnistuneisuuden ja kiinnostavuuden mukaan asteikolla 0-10, missä arvosanaksi on saatava ainakin ykkönen.

Tutkielman aiheesta pidetään 30-45 minuutin esitelmä periodin V viimeisellä viikolla luentoaikoina 5. ja 7.5. Varatkaa kopioita kirjallisesta esityksestänne jaettavaksi yleisölle.

Kaikenlaisesta plagioinnista rangaistaan ankarasti.