Haikala, Järvinen: Käyttöjärjestelmät

Lisämateriaalisivu kirjalle: "Haikala, Järvinen: Käyttöjärjestelmät", ISBN 951-762-837-4, Talentum, 2003.

Havaitut kirjoitusvirheet

Seuraavat sisältöön vaikuttavat kirjoitusvirheet on löydetty kirjasta:

Kirjan kuvat Powerpoint-muodossa

Edellä mainitut virheet esiintyvät myös Powerpoint-materiaalissa.

Powerpoint-muoto annetaan "sellaisena kuin se on". Sitä saa käyttää omaan käyttöön ja siihen voi omaa käyttöä varten tehdä muutoksia.
Lataa tästä

Yhteystiedot

Huomioita, toivomuksia yms. liittyen kirjan sisältöön tai taittoon voi lähettää osoitteella