Heikki Virtanen


 Sähköposti: heikki.virtanen at tut.fi
       heikki.b.virtanen at gmail.com

Työ

Olen Tietotekniikan laitoksella jatko-opiskelijana. Tutkimusaiheenani on vuorovaikutuksen mallintaminen ja vuorovaikutuksesta johtuvien hankalien ilmiöiden hallinta. Lisää aiheesta löytyy Verifiointialgoritmien tutkimusryhmän kotisivulta.

Lisäksi olen osallistunut mallipohjaisen testaustyökalun rakentamiseen ja opettanut satunnaisesti.

TVT

Tutkimustyöhöni liittyen olen osallistunut Tampere Verification Tool -ohjelmiston rakentamiseen ja epävirallisesti jatkat sen ylläpitoa edelleen. Ongelmatilanteissa autan parhaani mukaan ja kerään muutosehdotuksia.

Virallinen jakelupaketti on TVT_3.1.1 ja sen päälle on tullut seuraavat korjaukset ja lisäykset:

Ohjeita lisäysten liittämiseksi lähdekoodeihin löytyy esim. ohjelmien git-am ja git-apply manuaalisivuilta.

Jatkossa uusin versio TVT:stä on saatavissa GitHubista: https://github.com/hessuvi/TampereVerificationTool

Opetus

Lukuvuonna 2010-2011 osallistuin kurssin OHJ-3060 Ohjelmistojen testaus harjoitustöiden ohjaukseen.

Lukuvuonna 2007-2008 pidän kurssin OHJ-4400 Reaaliaikajärjestelmät luennot ja harjoitukset.

Lukuvuonna 2006-2007 pidin kurssin Reaaliaikajärjestelmät harjoituksia.

Lukuvuonna 2005-2006 pidin kurssien Reaaliaikajärjestelmät ja Käyttöjärjestelmät harjoituksia.

Lukuvuonna 1998-1999 luennoin kurssin Laaja ohjelmointi

Koulutus

DI, ammattiaineina matematiikka ja ohjelmistotekniikka.

Tieteelliset harrastukset

Olen keräämässä lisää tietoja ketteristä ohjelmistonkehitysmenetelmistä ja LEAN-filosofiasta.

Muut harrastukset

Se vähä vapaa-aika mitä jää, menee luonnon, kirjallisuuden ja musiikin parissa, muttei välttämättä tässä järjestyksessä.

Aikaisempia työpaikkoja

Julkaisuja

 1. Diplomityö: Rajoitusehtojen käsittely geneettisessä optimointialgoritmissa, TTKK, 1997
 2. Virtanen, H.: Visual Verification Techniques. Movep '2k, Modelling and Verification of Parallel Processes, Proceedings of the Summer School, Nantes, France 19-23 June 2000, pp. 244-248.
 3. Valmari, A., Virtanen, H. & Puhakka, A.: Context-Sensitive Visibility. FMICS'02 7th International ERCIM Workshop on Formal Methods for Industrial Critical Systems, University of Malaga, Spain, 12-13 July 2002, pp. 201-217. Ed. Rance Cleaveland and Hubert Garavel, Electronic Notes in Theoretical Computer Science Volume 66 Issue 2, Elsevier Science, December 2002. PDF file at ENTCS website
 4. Hansen, H., Virtanen, H. & Valmari, A.: Merging State-based and Action-based Verification. Proceedings of ACSD 03, Third International Conference on Application of Concurrency to System Design, Guimaraes, Portugal, June 18-20, 2003, IEEE, pp 150-156.
 5. Virtanen, H., Hansen, H., Valmari, A., Nieminen, J. & Erkkilä, T.: Tampere Verification Tool. Proceedings of TACAS 2004, Tools and Algorithms for the Construction and Analysis of Systems, 10th International Conference, Barcelona, Spain, March 29-April 2, Lecture Notes in Computer Science 2988, Springer-Verlag 2004, pp. 153-157. LNCS #2988
 6. Jääskeläinen, A., Kervinen, A., Katara, M., Valmari, A. & Virtanen, H.: Synthesizing Test Models from Test Cases. Hardware and Software: Verification and Testing (Proceedings of Haifa Verification Conference 2008), Lecture Notes in Computer Science 5394, Springer 2009, pp. 179-193.
 7. Jääskeläinen, A., Katara, M., Kervinen, A., Maunumaa, M., Pääkkönen, T., Takala, T. and Virtanen, H.: Automatic gui test generation for smartphone applications - an evaluation, ICSE Companion, IEEE, 2009, pp. 112-122.
 8. Malik, Q. A., Jääskeläinen, A., Virtanen, H., Katara, M., Abbors, F., Truscan, D. and Lilius, J.: Model-based testing using system vs. test models - what is the difference?, in R. Sterritt, B. Eames and J. Sprinkle (eds), ECBS, IEEE Computer Society, 2010, pp. 291-299.
 9. Nieminen, A., Jääskeläinen, A., Virtanen, H. and Katara, M.: A comparison of test generation algorithms for testing application interactions, in M. Núñez, R. M. Hierons and M. G. Merayo (eds), QSIC, IEEE Computer Society, 2011, pp. 131-140.
 10. Jääskeläinen, A., Katara, M., Katz, S. and Virtanen, H.: Verification of safety-critical systems: A case study report on using modern model checking tools, Proc. 6th International Workshop on Systems Software Verification (SSV 2011), 2011. (to appear in OpenAccess Series in Informatics volume 21, Dagstuhl)
 11. Vuori, M., Virtanen, H., Koskinen, J. and Katara, M.: Safety process patterns in the context of IEC 61508-3, Technical Report 15, Tampere University of Technology, Department of Software Systems, 2011.
 12. Malm, T., Vuori, M., Rauhamäki, J., Vepsäläinen, T., Koskinen, J., Seppälä, J., Virtanen, H., Hietikko, M. and Katara, M.: Safety-critical software in machinery applications, Technical Report 2601, VTT, 2011.