Ihmiskeskeisen teknologian yksikkö
   kevät 2007


IHTE-1800 Ihmiskeskeisen teknologian tieteelliset tutkimusmenetelmät seminaari, 2 op, kevät 2007.
Sari Kujala

 
Seminaarin kannalta hyödyllistä tietoa, kuten kirjallisuusluettelo, löytyy tutkimusmenetelmäsivustolta.

Seminaarin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat tutkimuksen tekemiseen ja menetelmiin erityisesti ihmiskeskeisen teknologian alalla. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tutkimuksen tekemisen prosessi, tutkimuslähestymistavat ja menetelmät, tiedonkeruun menetelmät, tutkimussuunnitelman kirjoittaminen ja tutkimuskysymysten muodostaminen.

Seminaari suoritetaan osallistumalla aktiivisesti luennoille, kirjoittamalla tutkimussuunnitelma, esittämällä tutkimussuunnitelma ja opponoimalla. Tutkimussuunnitelmassa tavoitteena on erityisesti kirjoittaa hyvä tutkimusmenetelmä-osuus, jossa viitataan tutkimusmenetelmäkirjallisuuteen. Vaihtoehtoisesti harjoitustyö voi olla referaatti tutkimusmenetelmäkirjallisuudesta. Seminaari soveltuu jatko-opiskelijoiden lisäksi myös diplomityöntekijöille.

HUOM: Ne opiskelijat, jotka ovat jo suorittaneet muita tutkimusmenetelmäkursseja, neuvotelkaa etukäteen opettajan kanssa.

Ilmoittautuminen seminaarin opettajalle Sari Kujalalle (etunimi.sukunimi@tut.fi) 26.2. mennessä. Ilmoita ilmoittautuessasi opiskelijanumerosi ja jatko-opintojen pääaine. Seminaarissa on rajoitettu osallistujamäärä, jatko-opiskelijoilla etusija.

Luennot ovat torstaisin 10 - 12, alkaen 1.3.2007. salissa K739, IHTE:n uusissa tiloissa Konetalon H-siivessä (ent. Edutechin tiloissa)

Luentoaikataulu:

To 1.3. 10-12 1. luento: Johdanto
To 8.3. 10-12 2. luento: Suunnittelututkimus, Pertti Järvinen
To 15.3. 10-12 3. luento: Tapaus- ja toimintatutkimus
To 22.3. 10-12 4. luento: Laadullinen tutkimus
To 29.3. 10-12 5. luento: Kyselyt ja haastattelut
To 5.4. 10-12 6. luento: Kokeellinen tutkimus, Antti Oulasvirta, HIIT
To 12.4. 10-12 7. luento: Grounded Theory, Kirsi Silius, Hypermedialaboratorio
Ke 18.4. 14-16 8. luento: Etnografia, Pirjo Rautiainen, Jyväskylän yliopisto (Huom! poikkeava aika)
To 26.4. 10-12 Harjoitustöiden läpikäyntiä
To 3.5. 10-12 Harjoitustöiden läpikäyntiä
Ke 9.5. 14-16 Harjoitustöiden läpikäyntiä (Huom! poikkeava aika)
To 24.5. 10-12 Harjoitustöiden läpikäyntiä
To 31.5. 10-12 Harjoitustöiden läpikäyntiä