810751(0-5) Käytettävyyden seminaari 2 ov (syksy 2004)


Muutoksia:
Opinto-opas
Pääsivu
Luennot
Harjoitustyö
Materiaali
Osallistumisrajoitukset

Käytettävyyden seminaarit Ohjelmistotekniikan opinnot

  

Kaikki opintojaksoa koskevat kysymykset ja kommentit voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen kasem (at) cs.tut.fi.


Kuluttajatutkimus käyttäjäkeskeisessä suunnittelussa

Professori Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila pitää 1. ja 2. periodeilla käytettävyyden jatko-opintokelpoisen seminaarin. Seminaari pidetään torstaisin alkaen 9.9.2004 klo 10-12 salissa TC128. Poikkeus: Viikolla 42 luento on keskiviikkona 13.10. klo 14-16 (samassa salissa).

Seminaarin pakollisia osia ovat kirjallinen harjoitustyö (tehdään 2-3 hengen ryhmissä), suullinen harjoitustyön esittäminen, toisen ryhmän harjoitustyön opponointi, ja läsnäolo ja aktiivinen osallistuminen 2/3:lla luennoista (min 5 kertaa 7:sta) ja harjoitustyöesityskerroista (min 3 kertaa 5:stä). Myös viikolla 38 tehtävä harjoitus on pakollinen. Seminaari arvostellaan arvosanoin.

Seminaarin tavoitteet

Seminaarin tavoitteena on kartuttaa opiskelijoiden tietämystä kuluttajatutkimuksen prosesseista ja menetelmistä, sekä luoda ymmärrystä siitä, miten kuluttajatutkimus voi tukea tuotekehitystä käyttäjäkeskeisten suunnitteluprosessien näkökulmasta. Pohdintaa tehdään myös toiseen suuntaan: Miten käytettävyys voi näkyä markkinoinnissa? Lisäksi seminaarissa harjoitellaan artikkelityyppisen raportin kirjoittamista.

Seminaarin vastaanotto

Kaisa VVM pitää vastaanottoa seminaarin opiskelijoita varten torstaisin klo 12-13, alkaen 23.9., huoneessa TF107.
Poikkeukset: Viikolla 42 vastaanotto on ke 13.10. klo 13-14 ja viikolla 42 ei ole vastaanottoa. Myöskään viikolla 49 (eli 2.12.) ei ole vastaanottoa.