OHJ-7600 Ihminen ja tekniikka -seminaari, 4 op
Käyttäjäkokemuksen kvantitatiivinen analyysi


Muutoksia:
Opinto-opas
Pääsivu
Käyttäjäkokemuksen kvantitaviitinen analyysi
Luennot
Suoritusvaatimukset
Uutisryhmä tut.ot.ihtesem

Ohjelmistotekniikan opinnot

  

Yleistä kurssista

Kurssin vastuuhenkilöt:

 • PsM Hannu Soronen
  Vastaanottoaika 2.2-16.3.2006 to 13:00-13:45 TF112
 • Prof. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila
Koko kurssin henkilökunnan tavoitat osoitteesta ihtesem ( at ) cs.tut.fi.

Ajankohta

Seminaari järjestetään periodeilla 3 ja 4 (5.12.2005-24.3.2006)
Luennot 3. periodissa torstaisin 10-12 salissa TC210. Neljännen periodin tenttiviikolla (vko 12) on kaksi luentoa, joilla esitetään harjoitustöiden tulokset.

 • Tiistai 21.3.2006 kello 10-12
 • Torstai 23.3.2006 kello 10-12

Yleistä

Seminaarin tavoitteena on oppia tuntemaan kvantitatiivisen analyysin perusmenetelmiä ja kokeilla niiden soveltamista rajatuissa käyttäjäkokemustutkimuksen kysymyksissä. Seminaari painottuu harjoitustyön tekemiseen.

Seminaari koostuu kuudesta luennosta ja harjoitustyöstä, joka tehdään kahden hengen ryhmissä. Seminaarin lopussa kaikki ryhmät esittelevät oman tutkimuksensa päätulokset toisilleen.

Opiskelijat oppivat:

 • muodostamaan oikeat kvantitatiiviseen analyysiin sopivat kysymykset käyttäjäkokemuksen tutkimuksessa
 • valitsemaan oikeat analyysimenetelmät
 • käyttämään tyypillisimpiä käyttäjäkokemuksen tutkimuksessa tarvittavia tilastollisia menetelmiä
 • kerämään aineiston tilastollista analyysiä varten
 • suorittamaan analyysin SPSS:llä (Statistical Package for Social Sciences)
 • tekemään tuloksista oikeat johtopäätökset ja kirjoittamaan tutkimuksestaan raportin

Osallistuminen

Kurssille hyväksytyille on lähetetty sähköpostivahvistus 27.11.2005. Kurssi tuli täyteen.

Harjoitustyö

Harjoitustyön tutkimuskysymyksiä voivat olla esimerkiksi:

 • kahden sovelluksen käytettävyyden vertailu (tarkkuus, tehokkuus, miellyttävyys)
 • kolmen sovelluksen vertailu
 • kahden käyttäjäryhmän välinen vertailu
 • miten yksi muuttuja (esim. näytön koko tai käyttötilanne) voi vaikuttaa sovelluksen käytön kokonaistyytyväisyyteen

Opiskelijat voivat myös itse ehdottaa omia tutkimuskysymyksiään.
Data voidaan kerätä käytettävyystutkimuksella (esim. TTY:n käytettävyyslaboratoriossa), kyselyllä tai muulla tutkimuskysymykseen sopivalla tavalla.
Harjoitustyö tehdään parityönä.