Ihmiskeskeisen teknologian laitos
   syksy 2006


IHTE-1800 Ihminen ja tekniikka -seminaari
Ihmiskeskeisen teknologian teoriat ja lähestymistavat, 2 op

Taustaa

Ihmiskeskeisen suunnittelun voidaan katsoa alkaneen jo kivikaudella, kun luolamiehet valmistivat itselleen käteensä sopivia kivikirveitä. Kun tarkastellaan modernien vuorovaikutteisten tuotteiden suunnittelua, voidaan nähdä 1980-luvulta alkanut voimakas ihmiskeskeisen teknologian menetelmien ja käytäntöjen kehitystrendi. Keskeiset standardit käyttäjäkeskeiseen suunnitteluun on kehitetty (ISO13407, ISO9241-11, jne) akateemisen ja teollisuuden harjoittajien yhteistyönä. Alan kysymyksiin on lainattu teorioita erityisesti psykologiasta, esimerkiksi havaintopsykologiasta ja kognitiivisesta psykologiasta. Hyödyllisiä teorioita nousee myös mm. markkinoinnin, ergonomian, sosiologian ja kielitieteiden aloilta. Alan monitieteellinen teoriatausta on sekä rikkaus että haaste. Toisaalta eri aloilta lähtevät teoriat tuovat monipuolisen taustan ihmiskeskeisten teknologioiden suunnitteluun, toisaalta taas rikkautta voidaan hyödyntää vain, jos alalla olevilla ihmisillä on laaja näkemys ja tuntemus eri aloilla kehitetyistä teorioista.

Seminaarin tavoitteet

Seminaarin tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat eri aloilla kehitettyihin keskeisiin teorioihin ja niiden lähestymistapoihin, jotka voivat ohjata ihmiskeskeisen teknologian suunnittelua ja tutkimusta. Seminaarin harjoitustyössä analysoidaan tarkemmin, miten yksittäiset teoriat (tai niiden yhdistelmät) voivat toimia sekä tutkimusta selittävinä taustateorioina että tukea käytännön ihmiskeskeisessä suunnittelutyössä.

Seminaari on jatko-opintokelpoinen.

Yhteydenotot

Kurssin vastuuhenkilö on prof. Kaisa Väänänen-Vainio-Mattila. Hänet tavoitat seminaariin liittyvissä asioissa osoitteesta ihtesem2@cs.tut.fi.


Aikataulu

Seminaari pidetään pääsääntöisesti tiistaisin klo 14-16.
Poikkeus: Viikolla 45 kokoontuminen (harjoitustöiden esitykset) on maanantaina 6.11. klo 12-14.

Kaikki luennot pidetään salissa TC210.

Pvm Klo Aihe
ti 26.9. 14-16 Luento: Tieteelliset lähestymistavat ja teoriat:
Mihin niitä tarvitaan ihmiskeskeisessä teknologiassa?
Luentokalvot pdf-muodossa
ti 03.10 14-16 Luento: Aiheiden alustava esittely. Aiheiden valinta. Luentokalvot pdf-muodossa
-- Referaattien valmistelua --
ti 24.10 14-16 Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Raportti: Mäkinen & Sillanpää
Raportti: Vilpola & Salmimaa
ti 31.10 14-16 Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Raportti: Kalliokulju & Palviainen
Raportti: Markova & Hellstén
ma 06.11 12-14 Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Raportti: Häiväläinen & Lehtonen
Raportti: Marjamäki & Pekkola
ti 14.11 14-16 Harjoitustöiden esityksiä + opponointia Raportti: Leskinen & Soronen

Harjoitustyö

Referaatti valitusta teoriasta ja sen soveltamisesta ihmiskeskeisen teknologian tutkimuksessa ja kehityksessä.

Referaatti kirjoitetaan artikkelimuotoon, 5-7 sivua. CHI:n artikkelipohja (doc-muodossa)
Toisen harjoitustyön opponointi.

Osallistujamäärästä riippuen harjoitustyö tehdään joko parityönä.
Harjoitustöiden esitysjärjestys


Suoritusperusteet

Osallistuminen seminaarin kokoontumisiin (ks. aikataulu) ja harjoitustyön hyväksytty suoritus ajallaan.

Kaksi ensimmäistä kokoonstumiskertaa (26.9. ja 3.10) ovat pakolliset. Teorioiden esityskerroista (24.10.-14.11.) on oltava paikalla kolmena kertana.

Osallistuminen

Seminaariin otetaan max. 16 opiskelijaa. Etusijalla ovat jatko-opiskelijat, mutta perustutkinto-opiskelijatkin voivat hyvin tulla mukaan jos tilaa on.