8306000 Tietoturvallisuuden perusteet, syksyllä 1999

Ilmoittautuneiden runsaan määrän vuoksi salia jouduttiin vaihtamaan. Opetus alkoi maanantaina 30.8. salissa S1 noin klo 13:25, eli kun Hermian kautta kiertäneetkin olivat ehtineet paikalle. Opetuksen piti salivarauksen mukaan jatkua klo 14-16 salissa S4, mutta turvattomaksi osoittautuneen tietojenkäsittelyn takia jouduttiin tyytymään alkuperäiseen saliin HB115, johon kaikki eivät mahtuneet. Maanantaina 6.9. ja 20.9. luento oli salissa RG202 (klo 13-16) ja 13.9. salissa HB115. Keskiviikon luennot olivat klo 14-17 salissa S1 22.9 asti.

Keskiviikkona 8.9. äänestettiin alustavasti siitä, pidetäänkö ensimmäinen tentti 19. vai 21.10. ja mihin aikaan. Tulos oli kovin tasainen. Sali löytyi, joten ensimmäinen tentti on 19.10. klo 13.

Luennoille osallistujien määrän perusteella näyttäisi nyt mahdolliselta siirtyä alkuperäisen järjestyksen mukaiseen luentosaliin ja -aikaan: Siispä luennot ovat HB115:ssä maanantaina ja MYÖS keskiviikkona klo 13-16.

Kurssin aiheisiin liittyvä esitelmä: Charles Boncelet: Information Security and Multimedia: An Overview. tiistaina 12.10, klo 13.15. (tiivistelmä) Tämä on osa TICSP:n esitelmäsarjaa.

Tentissä oli ensimmäisellä kerralla (19.10.) tilaa kaikille, jotka olivat ilmoittautuneet kurssillekin, joten jos varsinainen tenttiin ilmoittautuminen jäi tekemättä, riitti ilmoittaa osallistumisestaan Tietoliikennetekniikan laitoksen sihteerille. Tentin arvostelu valmistui 3.11.1999.

Loput tentit: tiistai 21.12.99, tiistai 29.2., maanantai 3.4.2000. Tenttitulosten jakauma

Opetusjärjestelyt, tavoite, sisältö ja kirjallisuutta

Aikataulu

Oppikertojen käsikirjoituksia:

Kaikki käsikirjoitukset 120 kilon tar.gz-pakettina.