Ennen Tampere-aikaa www:ssä

Seuraavista pitämistäni LTKK:n tietotekniikan kursseista voi vielä löytyä jotain materiaalia verkosta (erityisesti tavoitteita, harjoitustehtäviä ja tenttejä): Titen opetuksen "www-käsikirjaa" ja laatuasioita on esitelty artikkelissa 12.10.95 Korkeakoulun Kuulumisia-lehdessä. Myös Aaleff-artikkelista 29.4.96 löytyy korkean laadun pohdiskelua


Kirjoitus Matti Heiliön 50-vuotisjuhlakirjassa (julkistettu 30.12.1998)