8003203 Digitaalinen audio
Kevät 2004

International students

Please read this.

Luennot

Keskiviikkoisin klo 10-12 salissa TB111.

Anssi Klapuri, klap @ cs tut fi, TC 316 (käytä kyselyihin sähköpostia)

Sisältö

Akustiikan ja audiosignaalinkäsittelyn perusteet.

Luentokalvoista koostettu pruju on saatavilla pdf-muodossa alla, ja valmiiksi tulostettuna TC4**-käytävän hyllykössä.

Day Topic Slides from lectures (in Finnish) English source material
7.1 Ääni, akustiikka
Sound, acoustics
johdanto.pdf, akustiikka.pdf Rossing. (1990). "The Science of Sound". Chapters 2-4, 23.
14.1 Ihmiskuulo
Hearing
kuulo.pdf Rossing. Chapters 5-7.
21.1 AD/DA muunnos
AD/DA conversion
ad_da.pdf Zölzer, "Digital audio signal processing". Chapters 2.1-2.3, 3.1
28.1 Dynamiikan hallinta
Dynamic control
dynamiikka.pdf Zölzer, "Digital audio signal processing". Chapter 7.
4.2 Vastekorjaus, suodinpankit
Equalization, filter banks
vastekorjaus.pdf ja suodinpankit.pdf Zölzer, "Digital audio signal processing". Chapters 5.1.1-5.1.2, 5.3
Äänisynteesi ja efektit
Sound synthesis and effects
synteesi.pdf Tolonen, Välimäki, Karjalainen, "Evaluation of Modern Sound Synthesis Methods", chapters 1-3.
Audiokoodaus
Audio coding
koodaus.pdf Brandenburg, Kahrs (eds.), "Applications of digital signal processing to audio and acoustics". Chapter 2.
Kuluttajan audiotekniikkaa
Consumer audio technology
tekniikka.pdf  

Harjoitukset ja harjoitustyö

Harjoitusten webbisivu, ja harjoitustyö

Harjoitusten webbisivulta löytyvät harjoitustehtävät, yms. Harjoitukset alkavat viikolla 3 (ensimmäiset harjoitukset torstaina 15.1). .

Harjoitustehtävistä saa porkkanapisteitä tenttiin. Porkkanapistejärjestelmä on selostettu ym. sivulla.

Harjoitusten ajat ja paikat (kaksi ryhmää, voi käydä kummassa haluaa)

Kurssin harjoituksia pitää Jouni Paulus (paulus @ cs tut fi). Harjoituksissa käydään läpi luentojen sisältöön liittyvää asiaa matematiikan, Matlabin ja demojen merkeissä.

Harjoitustyö kuuluu kurssivaatimuksiin ja sen tarkemmat ohjeet löytyvät täältä.

Tutkintovaatimukset

Tentti + harjoitustyö.

Vaadittavat esitiedot

Johdatus signaalinkäsittelyyn I.

Palaute

Palaute kurssin luennoista, käsiteltäväksi valituista aiheista, prujusta yms. on tervetullutta. Mikä oli hyvää ja mikä huonoa? Palaute webin kautta on luonnollisesti anonyymiä.

Linkkejä

Audio Research Group


Last modified: Fri Dec 3 11:00:20 EET 2004 - Anssi Klapuri, klap @ cs tut fi