OHJ-5500 Mobiiliohjelmointi - Paikalliset sivutOpinto-opas

Pääsivu
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Paikalliset sivut
Kirjallisuutta
Tentti
Ilmoittautuminen
KeskusteluryhmäYliopistojen paikalliset sivut

Keväällä 2006 Mobo-kurssille osallistuvat myös Tampereen, Oulun, Turun ja Helsingin yliopiston sekä TKK:n opiskelijat. Kurssin sisältö ja suoritusvaatimukset ovat samat kaikilla tahoilla. Paikallisesta toteutuksesta vastaavat henkilöt, tila- ja laitejärjestelyt ym. paikalliset erityisnäkökohdat esitellään yliopistojen omalla kurssin järjestelyistä kertovalla sivulla.