OHJ-5500 Mobiiliohjelmointi - TenttiarkistoOpinto-opas

Pääsivu
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Paikalliset_sivut
Kirjallisuutta
Tentti
Ilmoittautuminen
KeskusteluryhmäTentti

Harjoitustöiden lisäksi kurssisuoritukseen tarvitaan hyväksytysti suoritettu tentti. Kurssin ensimmäinen tentti järjestetään kaikissa yliopistoissa samaan aikaan. Ensimmäisen tentin jälkeen lisätenttien järjestäminen on yksittäisten yliopistojen vastuulla.

Tenttikysymykset oletettavasti noudattelevat oheisten kysymysten mukaista tyyliä (ainakin ne ovat otoksia kurssia varten tehdystä kysymysaltaasta).

- Mainitse 6 mobiilijärjestelmän erityispiirrettä, joka erottaa ne tavanomaisista tietokonejärjestelmistä. (6p)

- Miten toimii trap harness-leave-yhdistelmä Symbian OS-ympäristössä? (6p)

- Mitä hyötyä/haittaa on ohjelmoijalle tulkattavuudesta mobiiliympäristössä? Mainitse vähintään 3 molempia. (6p)

- Mitä ovat heikko ja vahva mobiiliteetti? (6p)

15.4.2003 pidetyn tentin kysymykset

6.5.2003 pidetyn tentin kysymykset

27.4.2004 pidetyn tentin kysymykset

26.4.2005 pidetyn tentin kysymykset

26.9.2005 pidetyn tentin kysymykset