OHJ-5500 Mobiiliohjelmointi 5op, kevät 2009

Kurssi luennoidaan periodeilla 4 ja 5


16.1.2009 lisätty yliopistojen vastuuhenkilöt

Opinto-opas

Pääsivu
Luennot
Harjoitukset
Harjoitustyöt
Paikalliset_sivut
Kirjallisuutta
Tentti

Kurssin yleiskuvaus

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on opettaa osallistujille mobiilijärjestelmien ohjelmoinnin perusajatukset sekä problematiikka yleisellä tasolla. Kurssin jälkeen opiskelija osaa tuottaa yksinkertaisia ohjelmistoja mobiiliympäristöön, sekä kykenee itse hankkimaan lisätietoa alan kirjallisuudesta.

Sisältö: Mobiilijärjestelmät ja niiden perusominaisuudet. Mobiilijärjestelmien suunnittelumallit, Symbian OS ja mobiililaitteiden Java. Verkon ja terminaalin yhteistoiminnan suunnittelu.

Laajuus ja esitiedot: Kurssin laajuus on 5 opintopistettä. Esitietoina vaaditaan ohjelmoinnin peruskurssit sekä olio-ohjelmoinnin kurssi. Myös käyttöjärjestelmien kurssista on hyötyä.

Keväällä 2009 kurssi järjestetään osana virtuaaliyliopistohanke Oscua. Kurssin luennot välitetään videoneuvottelutekniikoiden avulla TTY:n luentosalista. Harjoitukset ja harjoitustöiden ohjaus on järjestetty paikallisesti kullakin opetustaholla. Tiedot eri opetustahojen paikallisista tila- ja ohjausjärjestelyistä löytyvät yliopistojen omilta sivuilta.

Paikalliset sivut ja yhteyshenkilöt

Kurssikokonaisuudesta keväällä 2009 vastaa TTY:n professori Tommi Mikkonen tjm(at)cs.tut.fi
Käytännön järjestelyistä huolehtivat     

  • Tampereen teknillinen yliopisto      Juha-Matti Vanhatupa    juha.vanhatupa(at)tut.fi ja Juha Järvensivu, juha.jarvensivu(at)tut.fi
  • Tampereen yliopisto      Toni Pakkanen    toni(at)cs.uta.fi
  • Oulun yliopisto      Seamus Hickey, seamus.hickey(at)oulu.fi
  • Turun yliopisto      Tuomas Mäkilä, tuomas.makila(at)utu.fi
  • Lappeenrannan teknillinen yliopisto   Jari Porras, jari.porras(at)lut.fi
  • Teknillinen korkeakoulu       Jani Heikkinen    jani.heikkinen(at)tkk.fi
  • Jyväskylän yliopisto     Jani Kurhinen   kurhinen(at)mit.jyu.fi

Kurssin suoritus

Luennot:
torstaisin klo 12-15, TTY:llä sali TB109.

Kurssin suoritusvaatimuksina on harjoitustyö ja tentti. Kurssin ensimmäinen tentti pidetään kaikilla tahoilla samanaikaisesti ja sen jälkeen uusintakertoja järjestetään paikallisten käytäntöjen mukaisesti.

Uutisryhmä:

Kaikille kurssin opiskelijoille tarjotaan yhteinen keskustelufoorumi kurssin omassa news-ryhmässä nimeltään tut.ot.mobo.

Opiskelijat voivat seurata tut.ot.mobo-ryhmää omalla uutistenlukuohjelmallaan uutispalvelimelta news.cc.tut.fi tai news2.cc.tut.fi.