Ohjelmistotekniikan opetuksen työkalut


[Etusivu] [Työkalut] [Linkit] [Palaute]


Työkalut

Tässä on lueteltu erityisesti ohjelmistotekniikan laitoksen käyttöön suunniteltuja tai hankittuja työkaluja. Osa työkaluista on omaa tuotantoa, ne on teetetty tarpeeseen opinnäyte-, harjoitustöinä sekä projekteina.

Vinkkejä ohjelmoinnissa ja käytettävistä yleisistä työkaluista kuten kääntäjät ja editorit löydät linkkisivulta.

Ohjelmointityökalut

BOSS Online Submission System Harjoitustöiden palautus- esitarkastus- ja tarkastusjärjestelmä
Tutnew Muistinhallintakirjasto C++:lle. Tutnew tarkistaa dynaamisen muistin käytön virheitä.
Tutg++ gcc-kääntäjään pohjautuva C/C++-kääntäjä harjoitustöiden tekoon.
Style++ C++-ohjelmointityylin arviointiohjelma
make Pikaohje make-käännöstyökalun käyttöön.

Ohjelmistotekniikan opetuksen tukena käytettävät työkalut

Convit Rinnakkaisten ohjelmien visualisointi
IDLE Kurssinhallintajärjestelmä
Javala Oppimisympäristö Java-ohjelmointikielen opiskeluun
HYTT Monella kurssilla käytettävä virtuaalinen laatujärjestelmä
VIP Visuaalinen C/C++-tulkkiympäristö
TiVi Tiedostojärjestelmän visualisointi
Moodle Oppimisalusta
Trakla2 Tietorakenneharjoitukset

Muut työkalut

Subversion Yleiset ohjeet svn-versionhallinnan käyttöön
  SVN-ohje Ohje SVN:n käytöstä opiskelijoille.
CVS Ohjeet CVS-versionhallintatyökalun käyttöön harjoitustöissä.
SeittiSanomat www-sovelllus uutisryhmien lukemiseen.
CASE-työkalut Ohjeet Magicdrawn, Rational Rosen ja Rational XDE Modellerin käyttöönottoon.
Ohjelmistotekniikan laitoksen C++-tyyliopas C++-tyyliopas, jonka mukaan harjoitustyöt tarkastetaan.
Ohjelmistotekniikan laitoksen dokumenttipankki Erilaisia dokumenttipohjia kurssien harjoitustöiden dokumentoimiseen.

Käytöstä poistetut työkalut

Ceilidh Harjoitustöiden palautus- ja esitarkastusjärjestelmä. Korvattu BOSSilla lukuvuonna 2005–2006.
Kuha Kurssinhallintajärjestelmä. Korvattu Idlellä lukuvuonna 2007-2008.

ohjtuki@cs.tut.fi