Ohjelmoinnin opetukseen liittyvää kirjallisuutta on suomen kielellä suhteellisen niukasti tarjolla. Tämä ei tarkoita välttämättä sitä, etteikö eri kirjoja löytyisi, mutta niiden lähtökohta ei ole ohjelmoinnin opettaminen, vaan jonkin ohjelmointikielen ominaisuuksien läpikäynti. Ongelma oli minulle päivänpolttava ollessani yliopettajana Tampereen Ammattikorkeakoulussa: yliopistoissa oli opetuksen pohjana käytettävissä englanninkielinen oppikirja, ammattikorkeakoulussa ohjelmointikieliopas.

Ongelma olio-ohjelmoinnissa oli vielä pahempi. Aloittaessani olio-ohjelmoinnin kurssia TAMKK:ssa opiskelijat huomauttivat, että he ovat tulleet opiskelemaan C++-kieltä, ei olio-ohjelmointia. Osasyynä tähän oli, että perinteisesti opetus on ollut kielipainotteista, ei substanssipainotteista. Tähän taas on ollut suuri vaikutus sopivien oppikirjojen puutteella. Itse käytin kurssimateriaalina Matti Rintalan tekemää "prujua".

Matti Rintalan ja Jyke Jokisen kirja Olioiden ohjelmointi C++:lla on tervetullut yritys opettaa olio-ohjelmoinnin sisältöä eikä kielen kuorikerrosta. Optimisti minussa sanoo, että nyt on vihdoinkin käytettävissä kirja, jonka avulla myös ammattikorkeakoulut pystyvät nostamaan opetuksensa tasoa kielen nippelitiedoista olio-ohjelmoinnin sisältöön. Pessimisti minussa epäilee, että kirjan asenne on niin kaukana opettajien ja opiskelijoiden ajatusmaailmasta, että kestää kauan, ennen kuin kirjan ylivertaisuus nykyisiin nähden ymmärretään.

Tampereella, 26.9.2000, prof. Hannu-Matti Järvinen