Lausunto kirjasta Olioiden ohjelmointi C++:lla

Matti Rintalan ja Jyke Jokisen kirja Olioiden ohjelmointi C++:lla käsittelee kahta keskeistä asiaa: C++-kielen sudenkuoppia ja aitojen olio-ohjelmien toteutusta. Moni C++-kieltä soveltanut projekti on kaatunut näiden asioiden puutteelliseen osaamiseen. Jos kokematon C++-ohjelmoija ei ole taitava käyttämään esimerkiksi kielen dynaamisen muistinhallinnan piirteitä, kehitettävän ohjelmiston luotettavuuden ennuste on varsin huono. Olioparadigman edut puolestaan jäävät saavuttamatta, jos oliokeskeisen suunnittelun periaatteita ei osata. Itse asiassa C-kielen ajatteluun tottunut ohjelmoija voi kirjoittaa poikkeuksellisen vaikeaselkoista ja virheherkkää C++ -koodia, jos hän käyttää C++-kielen olio-ohjelmointiin tarkoitettuja abstraktioita, mutta jatkaa yhä C-kieleen sopivalla funktionaalisella ohjelmointityylillä.

Nokia Networksin Operations Support Systems -yksikössä on kirjoitettu yli 3.000.000 riviä C++-koodia. Meidän kokeneet suunnittelijamme tuntevat jo C++-kielen salat, mutta niiden oppiminen on tapahtunut pääosin kantapään kautta ja vienyt paljon aikaa. Yhä uudestaan ja uudestaan vähemmän kokeneet C++-ohjelmoijat tuskailevat kirjassa esiteltyjen asioiden kanssa vähintäänkin ensimmäisen projektinsa ajan, monet pitempäänkin.

Olioiden ohjelmointi C++:lla -kirjaan on koottu hyvin jäsenneltyyn pakettiin paljon tietoa, jota yleensä löytyy vain kokeneiden suunnittelijoiden päistä. Toivottavasti tätä kirjaa löytyy jatkossa useimpien C++:lla töitä tekevien suomenkielisten suunnitteljoiden kirjahyllyistä.

Tampereella 26.9.2000, Juha-Markus Aalto, Section Manager, Operations Support Systems, Nokia Networks