OSCu - Open Source Courseware


OSCu on OPM:n tukema vuonna 2002 käynnistynyt valtakunnallinen virtuaaliyliopistohanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää ohjelmistotekniikan alueelle toimiva yhteistyömalli, jonka puitteissa yliopistot voivat yhteistoimin kehittää ja laajentaa kurssitarjontaansa. Hankkeen toiminta muodostuu yhteisen kurssimateriaalipankin kehittämisestä sekä hajautetusta kurssien toteutusmallista, jossa yhteisillä materiaaleilla hajautetaan kurssin toteutus useaan yliopistoon samanaikaisesti.

Hanketta koordinoi Turun yliopisto. Hankkeen vastuuhenkilönä toimii vuonna 2009 professori Timo Knuutila(timo.knuutila@it.utu.fi) ja koordinaattorina Sanna Mäkelä(samitu@utu.fi).

Suomen virtuaaliyliopisto


Last modified: