TIE-11300 Tietotekniikan vaihtuva-alainen kurssi (Peliohjelmointi), 4 op syksy 2013


Etusivu
Luennot
Harjoitustyö
Materiaalia

Ajankohtaista

Luennot

Kurssi järjestetään lukuvuonna 2013-2014 I ja II periodilla.

  • I periodi: 2 h kokoontumiset viikottain torstaisin 10-12 TB207 (sisältää luentoja, pelisuunnitelman esittämisen muille, ym.)
  • II periodi: lähinnä harjoitustyön tekemistä

Kurssin vastuuhenkilönä ja luennoijana toimii
Timo Kellomäki, timo.kellomaki@tut.fi, TE215

Yleistä

Kurssilla käydään läpi tärkeimpiä modernin tietokonepelin tekemiseen tarvittavia periaatteita ja toteutetaan ryhmissä toimiva peli alusta loppuun.

Harjoitustyön työkalut ovat varsin vapaat, valmiita peliengineitä ja muita kirjastoja saa käyttää.

Kurssilla on IRCnetissä kanava #peliohj.

Suoritus

Koska kurssilla on paljon deadlinejä, kaikki pakolliset suoritukset ja päivämäärät on koottu tähän. Suluissa paino arvosanaa laskettaessa arvosteltavista suorituksista:

  • 5.9. tai 12.9.: Pelikonseptin myyntipuhe (ei ajanvarausta, voi pitää vapaasti kumpana tahansa)
  • 18.9. Harjoitustyöhön ilmoittautuminen ja lyhyt suunnitelma
  • 27.9. mennessä: Osallistuminen pelin käyttäjätestiin
  • 4.10. Pelianalyysi (10 %)
  • 3.10. tai 10.10.: Harjoitustyön prototyypin esittely luennolla
  • 25.10. Harjoitustyön välipalautus
  • 5.12. Harjoitustyön palautus (70 %)
  • 20.12. Tutkielma (20 %)

Jokainen näistä kohdista täytyy suorittaa hyväksyttävästi, jotta kurssista saisi kokonaisarvosanan. Useimmista läsnäoloa vaativista suorituksista voi selvitä myös vastuuhenkilön kanssa neuvoteltavalla kirjallisella tuotoksella, joka on kuitenkin paljon työläämpi kuin "normaali" suoritustapa. Sama koskee jossain määrin myös deadlinejen ylityksiä.

Harjoitustyöhön liittyvistä suorituksista lisää tietoa harjoitustyösivulla.

Pelikonseptin myyntipuhe luennolla

Ensimmäinen kurssin tehtävä on ideoida omaa peliä ja esitellä sitä 2. tai 3. luennolla (5.9. tai 12.9.). Tarkoitus on vakuuttaa kanssaopiskelijat siitä, että oma peliprojekti-idea on harjoitustyöksi sopiva. Samalla tietysti autetaan ryhmien muodostumista. Mikäli ryhmä on jo kasassa, voidaan esitelmä pitää yhdessä. Puheen kesto on noin 2-3 minuuttia, halutessaan voi käyttää myös kalvoja tms. materiaalia.

Puheessa on hyvä kertoa pelin idean lisäksi kohdealustasta ja siitä, mikä tekee juuri tästä pelistä erityisen kiinnostavan.

Käyttäjätesti ja pelianalyysi

Yksi kurssin osasuorituksista on peliprototyypin käyttäjätesti. Tilaisuuteen varataan aika tämän doodle-linkin kautta. Testi on osa laitoksen tutkimusta. Pelin pelaamisen lisäksi tilaisuudessa katsotaan videoita ja vastataan niitä koskeviin kyselyihin. Pelistä ja annetusta listasta valittavasta toisesta pelistä kirjoitetaan myös pelianalyysi ohjeen mukaisesti. Pelianalyysi arvostellaan asteikolla 0-5 ja sen paino lopullisessa arvosanassa on 10 %.

Tutkielma

Kurssin lopuksi kirjoitetaan noin 3-6 sivun tutkielma. Tarkoituksena on perehtyä itseä kiinnostavaan peliohjelmoinnin haaraan pintaa syvemmin. Tuotos arvostellaan asteikolla 0-5 ja sen paino lopullisessa arvosanassa on 20 %. Tarkemmat ohjeet omalla sivullaan.

Esitiedot

Kurssi on tarkoitettu suoritettavaksi ohjelmistotekniikan opintojen loppuvaiheessa ja opiskelijoilta edellytetään hyvät perustiedot ohjelmistotuotannon eri osa-alueista. Harjoitustyö on erittäin haastava ja vaatii kykyä tehdä ja hallita suurehkoja ohjelmia.

Lisäksi kurssin Tietokonegrafiikka tietojen ja taitojen oletetaan olevan osallistujien hallinnassa, mutta kurssisuoritusta ei vahdita.