next up previous contents
Next: ALKULAUSE

TAMPEREEN TEKNILLINEN KORKEAKOULU

Tietotekniikan osastoRAMI LEHTI

OPEN SOURCE -OHJELMISTOKEHITYS

Diplomityö


Aihe hyväksytty osastoneuvoston kokouksessa
10.3.1999
Tarkastajat: Professori Ilkka Haikala (TTKK)
Professori Hannu-Matti Järvinen (TTKK)


 

Lehti Rami
1999-09-30