next up previous contents
Next: Sisältö Up: No Title Previous: No Title

ALKULAUSE

Haluan kiittää kaikkia Open Source -ohjelmistokehitystä tekeviä ihmisiä ympäri maailmaa. Ilman heitä meillä ei olisi useita erinomaisia ohjelmia eikä GNU/Linux käyttöjärjestelmää. Lisäksi haluan kiittää seuraavia tämän diplomityön tekemisessä avustaneita ja ohjanneita henkilöitä: Anu-Marjut Lehti, Ilkka Haikala, Hannu-Matti Järvinen ja Kari Lehti. Haluaisin myös kiittää kaikkia AIDE-projektiin osallistuneita, erityisesti Pablo Virolaista.TampereellaRami Lehti

Opiskelijankatu 4 E 247

33720 TampereLehti Rami
1999-09-30