next up previous contents
Next: GNU-projektin lisenssit Up: LISENSSIT Previous: Lisenssien tarkoitus

BSD-tyyliset lisenssit

BSD-tyyliset lisenssit ovat vanhimpia Open Source -lisenssejä. BSD-lisenssit saivat alkunsa Berkeley Standard Distribution Unixin lisenssistä [4]. Tämän tyylisiä lisenssejä ovat perinteisesti käyttäneet yritykset julkisissa projekteissa. Esimerkkinä tällaisesta projektista mainittakoon X-ikkunointijärjestelmäprojekti. Sitä kehittävä X Consortium on valinnut BSD-pohjaisen lisenssin sillä tarkoituksella, että olisi olemassa yksi yhteinen koodi, johon sitten erilliset X Consortiumin jäsenyritykset tekevät omat yksityiset laajennuksensa ja julkistavat ne sitten omina tuotteinaan. Näin on haluttu taata eri implementaatioiden yhteensopivuus.

Perusominaisuuksiltaan BSD-lisenssi on suhteellisen yksinkertainen. BSD-lisenssi sallii lähdekoodin uudelleenkäytön, kunhan BSD-lisenssi ja sen vaatima tekijänoikeusilmoitus löytyy dokumentaatiosta. Tämä on kuitenkin pidemmän päälle hankalaa, erityisesti, jos tuodaan yhteen useiden eri tahojen tekemiä BSD-lisenssin alaisia ohjelmia. Tällöin pitäisi kaikessa dokumentaatiossa olla kaikkien mahdollisten tekijänoikeuksien haltijoiden oma versio BSD-tyylisestä lisenssistä ja ilmoitus heidän tekjänoikeuksistaan. Tämä saattaa joissakin tapauksissa olla useita sivuja. Ongelma on varsin todellinen käyttöjärjestelmälevittäjille, joiden tuotteessa on koottu yhteen useita eri Open Source -ohjelmia.

Mitään yksittäistä BSD-lisenssiä ei ole, vaan jokainen projekti käyttää omaa versiotaan tästä lisenssistä. Usein ainoa lisenssistä muutetteva asia on kuitenkin vain tekijänoikeuden omistajaan liittyvät kohdat. Jossain tapauksissa on haluttu tuoda tekijänoikeuden osuus vieläkin selkeämmin esille ja vaaditaan, että myös binäärinen muoto ohjelmasta tuottaa tekijänoikeusilmoituksen. Tämä ehto on myös alkuperäisessä Berkeleyn BSD-lisenssissä. Myöhemmin kirjoitetussa X Consortiumin käyttämästä lisenssistä tuo vaatimus on poistettu ja tarkennettu mitä lähdekoodille saa tehdä. Tuo tarkennus ei kuitenkaan rajoita lähdekoodin käyttöä.

Joissakin BSD-tyylisissä lisensseissä vaaditaan, että myös kaikissa tuotetta mainostavissa teksteissä täytyy olla edellä mainittu tekijänoikeusilmoitus. Tämä vaatimus oli alkuperäisessä Berkeleyn BSD-lisenssissä, mutta heinäkuussa 1999 tämä vaatimus poistettiin lisenssistä. Jotkin lisenssit taas puolestaan eivät salli tekijänoikeuden omistajien nimien tai heidän edustamiensa instanssien nimien käyttöä mainostustarkoituksissa.


next up previous contents
Next: GNU-projektin lisenssit Up: LISENSSIT Previous: Lisenssien tarkoitus
Lehti Rami
1999-09-30