next up previous contents
Next: NPL ja MPL Up: LISENSSIT Previous: BSD-tyyliset lisenssit

GNU-projektin lisenssit

Richard Stallman oli sitä mieltä, että BSD-tyyliset lisenssit eivät ole tarpeeksi tiukkoja lähdekoodin uudelleenkäytön suhteen. Koska BSD-lisenssit sallivat lähdekoodin käytön, voi mikä tahansa yritys ottaa menestyneen ohjelmiston omakseen, eikä heidän tarvitse tuoda tekemiään muutoksia kenenkään muun tietoon. Tämä epäkohta oli Richard Stallmanilla päämotivaattori alkuperäisen GPL-lisenssin (General Public License) kirjoittamiseen [5].

GPL-lisenssin tarkoituksena on, että ohjelma ja kaikki siihen tehtävät muutokset ja jatkokehitelmät ovat julkisia ja että ne ovat tämän lisenssin alaisia. GPL-lisenssi estää GPL-lisensoidun ohjelmiston tai sen osan liittämisen ei-vapaaseen ohjelmistoon tai päinvastoin. Ei-vapaa ohjelmisto määritellään kohtuullisen tiukasti GPL-lisenssissä. Richard Stallmanin mukaan myös binääriversioiden linkittäminen GPL-lisensoituun ohjelmistoon tai päinvastoin on kiellettyä. GPL täyttää GNU-projektin vapaiden ohjelmistojen määritelmän ja sen lisäksi se estää ohjelmiston tekemisen ei-vapaaksi.

GPL-lisenssistä on myös olemassa hiukan löysempi versio nimeltä LGPL (Lesser General Public License) [6]. Tämä lisenssi sallii ohjelman käyttämisen kaupallisten ohjelmien yhteydessä. Alunperin tämä lisenssi oli tarkoitettu yleiskäyttöisten ohjelmointikirjastojen lisenssiksi, koska GPL-lisenssin alaisia ohjelmointikirjastoja ei voida käyttää kaupallisilla lisensseillä varustetuissa ohjelmissa. Nykyisin sitä käytetään myös tavallisten ohjelmien lisensointiin, kun halutaan, että ohjelmaa voidaan laajentaa eri tavoilla lisensoiduilla moduuleilla.

Molemmat lisenssit täyttävät Open Source -määritelmän vaatimukset selkeästi. Ne ovat suosituimpia lisenssejä harrastelijoiden keskuudessa. Yritykset ovat olleet hyvin varovaisia GPL-lisenssin käyttöönotossa, koska se vaatii kaikkien lisenssin alaiseen ohjelmistoon liitettyjen ohjelmien lisensoimista GPL:llä.


next up previous contents
Next: NPL ja MPL Up: LISENSSIT Previous: BSD-tyyliset lisenssit
Lehti Rami
1999-09-30